Zarządzanie ryzykiem: IT na straży wielkiego kapitału

BANK 2010/11

W przypadku banków pojęcie ryzyka operacyjnego jest związane z obowiązkiem kontrolowania i zarządzania zagrożeniami, który nakłada na instytucje finansowe Nowa Umowa Kapitałowa (Bazylea II). Dzisiaj trudno sobie wyobrazić, że odbywa się to bez zawansowanych narzędzi IT.

Arkadiusz Braumberger

Komitet Bazylejski określa ryzyko operacyjne jako: “Ryzyko wystąpienia strat, które wynikają z nieodpowiednich lub zawodnych procesów wewnętrznych, ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych.”

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Komitet uznaje, że ryzyko operacyjne jest pojęciem, które ma wiele znaczeń. Zatem do celów wewnętrznych banki mają prawo przyjęcia własnej definicji ryzyka operacyjnego pod warunkiem, że uwzględnione są w nich minimalne elementy definicji bazylejskiej.

Definicje ujęte w Bazylei II nie obejmują ryzyka strategicznego, wynikającego z podjęcia nieudanej decyzji biznesowej. Inne warunki ryzyka postrzegane są jako potencjalne konsekwencje ryzyka operacyjnego. Na przykład ryzyko reputacji (szkoda organizacji polegająca na jej utracie) może powstać ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: