Zasiłek opiekuńczy: wypłata przedłużona do 14 marca 2021 roku

Finanse osobiste

Rząd przedłuży wypłatę zasiłku opiekuńczego do 14 marca 2021 roku - podano w wykazie prac legislacyjnych KPRM.

Mama pracująca zdalnie w domu i opiekująca się dziećmi
Fot. stock.adobe.com/famveldman

Rząd przedłuży wypłatę zasiłku opiekuńczego do 14 marca 2021 roku - podano w wykazie prac legislacyjnych KPRM.

"W projekcie rozporządzenia proponuje się przyznanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres 14 dni, od 1 marca 2021 r. do 14 marca 2021 r" - napisano.

Obecnie zasiłek jest wypłacany do 28 lutego.

Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zakłada możliwość wydłużenia okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Zgodnie z przepisami ustawy, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku opieki nad dzieckiem za okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku ograniczonego otwarcia tych placówek.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews
Udostępnij artykuł: