Zasiłek opiekuńczy: wypłata przedłużona do 28 lutego 2021 roku

Finanse osobiste

Rząd przedłuży wypłatę zasiłku opiekuńczego do 28 lutego 2021 roku - podano w wykazie prac legislacyjnych KPRM.

Mama pracująca zdalnie w domu i opiekująca się dziećmi
Fot. stock.adobe.com/famveldman

Rząd przedłuży wypłatę zasiłku opiekuńczego do 28 lutego 2021 roku - podano w wykazie prac legislacyjnych KPRM.

"W projekcie rozporządzenia proponuje się przyznanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres 14 dni, od 15 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r. Dodatkowy okres zasiłku będzie przysługiwał także osobom uprawnionym w związku z niemożnością sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek w związku z COVID-19, przez okres niemożności zapewnienia opieki przez te placówki" - napisano.

Obecnie zasiłek jest wypłacany od 1 lutego do 14 lutego. 

Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zakłada możliwość wydłużenia okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Zgodnie z przepisami ustawy, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku opieki nad dzieckiem za okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku ograniczonego otwarcia tych placówek.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews
Udostępnij artykuł: