Zaskakująca decyzja RPP

Komentarze ekspertów

Wbrew oczekiwaniom większości ekonomistów, podczas wczorajszego posiedzenia RPP podjęto decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, co przyczyniło się do chwilowego umocnienia wartości złotego wobec głównych walut.

Wbrew oczekiwaniom większości ekonomistów, podczas wczorajszego posiedzenia RPP podjęto decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, co przyczyniło się do chwilowego umocnienia wartości złotego wobec głównych walut.

Doniesienia o możliwości zmiany polityki monetarnej w czasie kolejnych posiedzeń oraz dobre informacje napływające ze Stanów Zjednoczonych - gdzie, jak wynika z danych opublikowanych przez ADP, liczba osób zatrudnionych w sektorze pozarolniczym wzrosła w ostatnim miesiącu do 230K - sprzyjały w drugiej części dnia wyraźnemu osłabieniu polskiej waluty. W efekcie, kurs USD/PLN wzrósł w środę do poziomu 3.3993, natomiast EUR/PLN wyniósł 4.2378.

Zdaniem analityków, czynnikiem niekorzystnie wypływającym na kondycję walut w Europie Środkowo - Wschodniej może okazać się deprecjacja rubla, którego wartość spadła w ostatnim czasie do najniższego poziomu w historii. Kluczowe znaczenie dla przebiegu dzisiejszej sesji będzie miało natomiast posiedzenie ECB oraz towarzysząca mu konferencja prasowa z udziałem Mario Draghiego. Decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych podejmie także BoE - w obu przypadkach ekonomiści nie spodziewają się jednak zmiany głównych paramentów polityki monetarnej.

dr Maciej Jędrzejak
Dyrektor Zarządzający
Saxo Bank Polska

Udostępnij artykuł: