Zaskakujące dane GUS: produkcja przemysłowa w czerwcu rdr wzrosła o 0,5 proc.

Gospodarka

Produkcja przemysłowa w czerwcu wzrosła o 0,5 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 13,9 proc. ‒ podał Główny Urząd Statystyczny.

Źródło: GUS

Produkcja przemysłowa w czerwcu wzrosła o 0,5 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 13,9 proc. ‒ podał Główny Urząd Statystyczny.

#Ceny produkcji przemysłowej w czerwcu spadły rdr o 0,8 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,4 proc. ‒ podał #GłównyUrządStatystyczny #ProdukcjaPrzemysłowa @GUS_STAT

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się spadku produkcji w czerwcu rdr o 6,5 proc., a mdm wzrostu o 4,9 proc.

Wzrost produkcji przemysłowej w czerwcu odnotowano w 21 spośród 34 działów - GUS

Spadek produkcji przemysłowej w czerwcu odnotowano w 13 spośród 34 działów - podał Główny Urząd Statystyczny.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo spadła w czerwcu rdr o 4,9 proc., a mdm wzrosła o 9,7 proc.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w czerwcu i maju 2020 r.:

 czerwiecczerwiecmajmaj
 rdrmdmrdrmdm
     
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA0,513,9-1710,1
górnictwo i wydobywanie-6,58,4-14,3-1,8
przetwórstwo przemysłowe0,915,9-18,612,9
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-4,3-5,8-1,6-8,8
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja8,99,5-2,62,5

Produkcja sprzedana

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano m.in. w produkcji mebli – o 19,3 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 17,6 proc., urządzeń elektrycznych – o 16,9 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 7,0 proc., w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 6,9 proc., w produkcji artykułów spożywczych – o 6,3 proc..

Z kolei spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z czerwcem 2019 roku, wystąpił w 13 działach, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 17,2 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 17,0 proc., w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 15,2 proc., maszyn i urządzeń – o 13,0 proc., skóry i wyrobów skórzanych – o 8,3 proc., metali – o 7,3 proc.

Czytaj także: GUS: eksport w euro spadł o 8,4 proc. rdr, import o 10,5 proc. rdr w okresie styczeń – maj 2020 r.

Ceny produkcji w czerwcu rdr spadły o 0,8 proc.

Ceny produkcji przemysłowej w czerwcu rdr spadły o 0,8 proc. vs konsensus spadku o 1,0 proc. i po spadku o 1,7 proc. w maju po korekcie - GUS. 

Ceny produkcji przemysłowej w czerwcu spadły rdr o 0,8 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,4 proc. ‒ podał Główny Urząd Statystyczny.

Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w czerwcu spadły o 1,0 proc., a w ujęciu miesięcznym nie zmieniły się.

Poniżej tabela ze szczegółami:

 czerwiecczerwiecmajmaj
 rdrmdmrdrmdm
     
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA-0,80,4-1,2*-0,2
górnictwo i wydobywanie3,62,7-0,6*1,2
przetwórstwo przemysłowe-1,50,3-2,4-0,3
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę1,90,12,50,1
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja5,80,26,00,2
     
PRODUKCJA BUDOWLANA2,60,32,60,2

* - dane skorygowane

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: