Zasłużone nagrody dla managerów Grupy Ubezpieczeniowej Europa

Finanse i gospodarka

Magdalena Dominiak, Marat Nevretdinov oraz Andrzej Popielski - managerowie Grupy Ubezpieczeniowej Europa zostali wyróżnieni odznaką "Za zasługi dla ubezpieczeń", przyznawaną przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

Magdalena Dominiak, Marat Nevretdinov oraz Andrzej Popielski - managerowie Grupy Ubezpieczeniowej Europa zostali wyróżnieni odznaką "Za zasługi dla ubezpieczeń", przyznawaną przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

To wyraz szczególnego uznania dla ich pracy i zawodowych osiągnięć. Wyróżnienie wręczane jest od 18 lat osobom i instytucjom, które swoim zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego.

- Rynek bancassurance, którego ekspertem jest Grupa Europa, czeka w najbliższej przyszłości wiele wyzwań. Obecnie kierunek nadchodzących zmian w tym sektorze wyznacza spodziewana rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego oraz dyrektywa IMD II. Mimo niepewności związanych ze zmianą otoczenia regulacyjnego utrzymujemy szybkość i elastyczność działania, wprowadzając kolejne innowacje, precyzyjnie dopasowane do realnych potrzeb naszych partnerów i ich klientów. Ten potencjał chcemy wykorzystać do dalszego dynamicznego rozwoju Grupy Europa - mówi Marat Nevretdinov, wiceprezes Grupy Europa.

Marat Nevretdinov jest aktywny w branży ubezpieczeniowej i bankowej od ponad 10 lat. W Grupie Europa zarządza obszarem sprzedaży i wytycza nowe kierunki biznesu. W latach 2009-2013 był dyrektorem zarządzającym spółki Genworth Financial w Polsce. Współpracuje z wiodącymi instytucjami finansowymi w Polsce przy tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych produktów z obszaru bancassurance, gwarancji i turystyki. Od wielu lat zaangażowany w rozwój i kształtowanie rynku bancassurance oraz popularyzację nowoczesnych kanałów sprzedaży ubezpieczeń. Jest absolwentem MGIMO (Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych) oraz studiów European MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.

Magdalena Dominiak od 12 lat jest związana z Grupą Europa, gdzie od 2013 r. pełni funkcję dyrektora Pionu Ryzyka, sprawując nadzór nad obszarem ryzyka, likwidacji szkód i realizacji roszczeń, a także reklamacji oraz windykacji. Brała udział w budowaniu strategii spółek Grupy Europa oraz w największych projektach finansowych, takich jak nadanie ratingu, wtórna publiczna emisja akcji. Od lat aktywnie uczestniczy w wypracowywaniu i kształtowaniu rozwiązań z zakresu ryzyka, rachunkowości zarządczej, organizacji zakładu ubezpieczeń. Działa na rzecz wdrożenia dyrektywy Wypłacalność II. Uczestniczy w rozwoju systemów informatycznych dedykowanych do obsługi działalności ubezpieczeniowej. Jest współautorem publikacji naukowej pt.  "Ubezpieczenia" pod redakcją  Małgorzaty Iwanicz - Drozdowskiej, wydanej przez wydawnictwo PWE w 2013 r. (autor Rozdziału: "Organizacja działalności prywatnych zakładów ubezpieczeń").
W latach 2011-2012 członek zespołu bancassurance w PIU. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Andrzej Popielski od 14 lat działa w branży finansowej, koncentrując się szczególnie na rynku ubezpieczeń. Jest ekspertem w projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju biznesu. Od 2013 roku jako wiceprezes Grupy Europa zarządza obszarem sprzedaży i tworzenia produktów. Zaangażowany w uruchamianie alternatywnych kanałów sprzedaży ubezpieczeń. Przez ponad 10 lat był związany z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. i Cardif Assurances Risques Divers S.A. Pełnił tam funkcję dyrektora Departamentu Indywidualnych Produktów Ubezpieczeniowych oraz Departamentu Kanałów Sprzedaży Alternatywnej. W latach 1997-2000 pracował w Ministerstwie Pracy i Spraw Społecznych w zespole Banku Światowego, gdzie jako szef grupy nadzorował rządową kampanię wprowadzającą reformę emerytalną w Polsce. Absolwent IESE Business School University of Navarra w Barcelonie i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Źródło: Grupa Ubezpieczeniowa Europa

Udostępnij artykuł: