Zastosowanie IT w biznesie – wyniki konkursu na prace dyplomowe

Finanse i gospodarka / Kadry

20 styczna br. został rozstrzygnięty drugi ogólnopolski konkurs firmy e-point SA na najlepsze prace dyplomowe. Tym razem absolwenci mogli wykazać się wiedzą i pomysłami z zakresu zastosowań IT w biznesie.

20 styczna br. został rozstrzygnięty drugi ogólnopolski konkurs firmy e-point SA na najlepsze prace dyplomowe. Tym razem absolwenci mogli wykazać się wiedzą i pomysłami z zakresu zastosowań IT w biznesie.

Konkurs, którego celem było zainteresowanie studentów możliwościami wykorzystywania najnowszych rozwiązań technologii informatycznych dla przedsiębiorstw, zwrócenie uwagi na narzędzia informatyczne, które wspomagają pracę firm, podnoszą ich konkurencyjność i automatyzują wiele czynności skierowany był do studentów i absolwentów kierunków ekonomicznych i informatycznych.

Nagrodę główną w wysokości 7 tys. zł otrzymał Dariusz Nowak z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za pracę magisterską pt. "Business Intelligence we wspieraniu decyzji biznesowych przedsiębiorstw". Praca kompleksowo i dogłębnie przedstawia rozwiązania Business Intelligence. W sposób przystępny, ale pełny opisuje koncepcje, narzędzia, techniki i technologie wykorzystywane przy tworzeniu tego typu rozwiązań oraz najczęstsze przykłady zastosowań Business Intelligence. - Wielkim atutem pracy jest opisanie zagadnień Business Intelligence w kontekście całokształtu architektury informatycznej przedsiębiorstw. Z tą pracę w ręku można się pokusić o wdrożenie systemu Business Intelligence w konkretnej firmie - podsumowuje Marcin Żuchowicz, prezes zarządu i przewodniczący jury.

Drugie miejsce i 5 tys. zł. przypadło Bartłomiejowi Jagodzińskiemu z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za pracę magisterskę pt. "Customer Relationship Management in the Software as a Service Model. Praca porusza popularny temat - udostępnianie oprogramowania w modelu SaaS (Software as a Service). Zagadnienie opisane jest na przykładzie aplikacji CRM, co jest wielkim atutem pracy, ze względu na możliwość praktycznego wykorzystania takich aplikacji przez większość firm.

Trzecie miejsce i nagrodę w wysokości 3 tys. zł. jury przyznało Mateuszowi Poślednikowi z Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego za pracę magisterską pt. "System planowania logistycznego z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych".

"Praca w ciekawy i wyczerpujący sposób przedstawia zastosowanie w biznesie niedocenianych w ostatnich latach algorytmów ewolucyjnych. Zastosowanie z sukcesem algorytmów ewolucyjnych do optymalizacji złożonego procesu jakim jest logistyka daje nadzieję na wykorzystanie tej metody również do optymalizacji innych procesów w przedsiębiorstwie". - podsumował Jarosław Błąd, dyrektor ds. realizacji i członek jury.

Rozstrzygnięcia pierwszego konkursu na prace dyplomowe z technologii Java nastąpiło 10 stycznia. Z wynikami obu konkursów można zapoznać się na stronie: www.e-point.pl/konkurs.

Patronat medialny nad konkursem objęli: Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Miesięcznik Finansowy BANK, Computerworld Polska, Dwumiesięcznik SGH "e-mentor" oraz Radio Kampus.

Udostępnij artykuł: