Zatory płatnicze

Finanse i gospodarka

Mimo modnego ostatnio określenia Polski jako "zielonej wyspy" w Europie, przynajmniej w kwestii wzrostu gospodarczego, nie wszystkie firmy korzystają w pełni z dobrych danych makroekonomicznych. W szczególności są to firmy, które padły ofiarą tzw. zatorów płatniczych, czyli zjawiska polegającego na kumulowaniu zaległości płatniczych wśród szeregu biznesowo powiązanych ze sobą podmiotów gospodarczych.

Niestety w tym przypadku „zieloną wyspą” już nie jesteśmy – odsetek płatności opóźnionych w Polsce powyżej 90 dni (9,8%) jest dużo wyższy niż średnia w Europie (3%) – według badania Business Center Club, 60% przedsiębiorców członków BCC uważa, że zatory płatnicze są dla nich dużym problemem w prowadzeniu działalności biznesowej. Oznacza to jedno – zanim podpiszemy umowę z nowym kontrahentem – sprawdźmy go!

Dobra analiza jakościowa i ilościowa, wsparta właściwymi narzędziami, w połączeniu ze spójnym systemem limitów kredytowych, od dawna pomaga przedsiębiorcom z krajów zachodnich w identyfikacji firm, z którymi na warto robić interesów. Podstawowymi metodami są czynności dotyczące sprawdzenia zadłużenia, analizy danych finansowych, analizy jakościowej dotyczącej sposobu zarządzania i doświadczenia na rynku, a także powiązań personalnych osób kierujących daną firmą z firmami, które upadały, bądź nie płaciły, w przeszłości. Warto również przechowywać informacje na temat majątku kontrahenta – i okresowo weryfikować, czy nie pojawiły się np. nowe obciążenia na będących jego własnością nieruchomościach. Wszystkie te czynności powinny być wsparte odpowiednim przygotowaniem w zakresie infrastruktury – konieczne jest zapewnienie rzetelnych i kontrolowalnych informacji poprzez łącza z głównymi dostawcami informacji biznesowych oraz integrację z dostępnymi i adekwatnymi wewnętrznymi źródłami informacji. Pozwala to monitorować dane kontrahentów, przechowywać je w jednym repozytorium, przeprowadzać konieczne analizy i szybko generować oceny kredytowe.

Kacper Szklarczyk
Dyrektor Generalny ds.
Europy Środkowej i Wschodniej firmy O.R. System

Udostępnij artykuł: