Zatrudnienie: coraz więcej pracowników z Białorusi, przeważają osoby przed 40-tką

Rynek pracy

Każdego dnia średnio 2 tys. Białorusinów przekracza granicę z Polską ‒ podaje MSWiA. Jak wynika z danych Grupy Progres sierpień był kolejnym miesiącem, w którym wzrosła liczba Białorusinów pracujących w Polsce – było ich o 11 proc. więcej niż w lipcu. Mogą oni liczyć nie tylko na pracę, ale też na zarobki większe niż w ich ojczyźnie, gdzie płaca minimalna wynosi ok. 500 zł, a przeciętne wynagrodzenie niecałe 1 800 zł ‒ wynika z informacji Grupy Progres.

Napis praca na fladze Białorusi
Fot. stock.adobe.com/alexlmx

Każdego dnia średnio 2 tys. Białorusinów przekracza granicę z Polską ‒ podaje MSWiA. Jak wynika z danych Grupy Progres sierpień był kolejnym miesiącem, w którym wzrosła liczba Białorusinów pracujących w Polsce – było ich o 11 proc. więcej niż w lipcu. Mogą oni liczyć nie tylko na pracę, ale też na zarobki większe niż w ich ojczyźnie, gdzie płaca minimalna wynosi ok. 500 zł, a przeciętne wynagrodzenie niecałe 1 800 zł ‒ wynika z informacji Grupy Progres.

#WynagrodzenieBiałorusinów, którzy w naszym kraju pracują tymczasowo zaczyna się od 17 zł brutto za godzinę. Obywatele ze Wschodu najczęściej otrzymują od 17 do 19 zł/h (67 proc. zatrudnionych w Polsce) #Cudzoziemcy #Zatrudnienie #RynekPracy @GrupaProgres

W I kwartale 2020 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy między Polską a Białorusią wynosiła 1,914 mln, w tym aż 87,9 proc. stanowili Białorusini, a jedynie 12,1 proc. Polacy.

Część naszych wschodnich sąsiadów przyjeżdżała do Polski w celach zarobkowych, jednak w pierwszych 3 miesiącach tego roku robili to zdecydowanie częściej niż po wybuchu pandemii COVID-19, gdy w II kw. 2020 r. liczba pracowników z Białorusi spadła o 32 proc.

Jak wynika z najnowszych danych Grupy Progres powolny wzrost liczby Białorusinów pracujących w Polsce rozpoczął się w czerwcu – było ich o 4 proc. więcej niż w maju 2020 r. (zdecydowanie najgorszy miesiąc, jeśli chodzi o liczbę obywateli Białorusi zatrudnionych w Polsce).

W lipcu i sierpniu odnotowano kolejny wzrost. W ubiegłym miesiącu w naszym kraju pracowało o 28 proc. więcej Białorusinów niż w maju 2020 r.

Czytaj także: Gospodarcze tło kryzysu na Białorusi

Do pracy najczęściej przed 40-tką

Według danych ZUS w 2019 r. odnotowano ponad 10-krotny wzrost liczby Białorusinów zgłoszonych do ubezpieczeń w stosunku do 2008 r. oraz blisko 5-krotny wzrost w stosunku do 2015 r. (w badanym okresie liczba ubezpieczonych wzrosła z 4,2 tys. osób do 42,8 tys. w grudniu 2019 r.).

W strukturze wiekowej Białorusinów ubezpieczonych w Polsce pod koniec 2019 r. dominowały osoby w wieku 20‒39 lat, a ich odsetek wyniósł aż 62 proc.

– Nasze dane wskazują, że również w 2020 r. Białorusini poniżej 40 r.ż. są najbardziej aktywni zawodowo w naszym kraju i to oni wybierają Polskę jako kierunek emigracji zarobkowej.

Pod koniec sierpnia 2020 r. w grupie pracowników z Białorusi najwięcej osób, aż 62 proc. ‒ było w przedziale wiekowym 21‒39 lat. Jeśli chodzi o płeć to najczęściej aktywność zawodową w Polsce podejmują Białorusinki między 21 a 29 r.ż. i 40 a 49 r.ż. – stanowią w sumie 59 proc. pracujących kobiet z Białorusi.

W przypadku mężczyzn najczęściej pracują osoby między 21 a 29 r.ż. i 30 a 39 r.ż. – w sumie 63 proc. wszystkich panów z Białorusi zatrudnionych w Polsce – mówi Izabela Lubińska, Kierownik Działu Kadr i Płac w Grupie Progres.

Mniej liczną grupę pracowników z Białorusi stanowią osoby poniżej 20 r.ż. (10 proc.). i między 50 a 59 r.ż. (14 proc.).

Co więcej, Białorusini w wieku emerytalnym nie podejmują zbyt często pracy w Polsce – stanowią niecałe 7 proc. pracujących w naszym kraju (emerytura z tytułu pracy na Białorusi na ogólnych zasadach przeznaczona jest: mężczyznom – po osiągnięciu wieku 60 lat, a także stażu co najmniej 25 lat, kobietom – po osiągnięciu wieku 55 lat, a także stażu co najmniej 20 lat).

Czytaj także: Jak migranci napędzają polską gospodarkę

Od 17 zł brutto za godzinę

Wynagrodzenie Białorusinów, którzy w naszym kraju pracują tymczasowo zaczyna się od 17 zł brutto za godzinę. Obywatele ze Wschodu najczęściej otrzymują od 17 do 19 zł/h (67 proc. zatrudnionych w Polsce)*.

Stawki rosną w zależności od branży, regionu czy zajmowanego stanowiska. 29 proc. pracowników tymczasowych z Białorusi zarabia od 19 zł/h do 25 zł/h, a 4 proc. otrzymuje 30 zł/h.*

Za pracę tymczasową w trybie 40 h/tygodniowo Białorusini emigrujący do nas w celach zarobkowych otrzymują od 2 720 zł brutto do nawet 4 800 zł brutto. Dokładając benefity oferowane przez pracodawców i biorąc pod uwagę różnice w kosztach życia w Polsce oraz na Białorusi w naszym kraju, to faktycznie można sporo zarobić i chcieć zostać tu na dłużej.

Jak podała telewizja Biełsat realna średnia płaca wzrosła na Białorusi o 7,9 proc. (różnica między styczniem 2019 r. a styczniem tego roku). Najwięcej można zarobić w Mińsku średnio 1589,9 rubli białoruskich, w innych regionach nawet o 670 rubli mniej.

W obwodzie mińskim – 1109,4 rubli, w obwodzie homelskim – 991 rubli, w obwodzie brzeskim – 949,9 rubli, w obwodzie grodzieńskim – 947,1 rubli, obwodzie witebskim – 947 rubli, a najniższą średnią płacę odnotowano w obwodzie mohylewskim – 920 rubli.

Według danych Trading Economics najwyższe przeciętne wynagrodzenie odnotowane na Białorusi w tym roku wynosiło niecałe 1 850 zł (1287,5 rubli).

*dane Grupy Progres

Czytaj także: Polski fintech SPOKO, umożliwiający przesyłanie pieniędzy emigrantom wykorzystał czas pandemii i jest już obecny w 44 krajach

Źródło: Grupa Progres
Udostępnij artykuł: