Zatrudnienie cudzoziemców będzie droższe: MRiPS podnosi opłatę za złożenie oświadczenia

Rynek pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podnosi opłatę za złożenie oświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemca do 100 zł z 30 zł - podano w projekcie rozporządzenia.

Fot. stock.adobe.com / phpetrunina14

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podnosi opłatę za złożenie oświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemca do 100 zł z 30 zł - podano w projekcie rozporządzenia.

"Stawka za złożenie oświadczenia podnosi się z 30 zł do 100 zł. Bez zmian pozostają przepisy, że połowa kwoty z wpłat jest dochodem budżetu państwa a połowa powiatu" - podano w uzasadnieniu.

"Pomimo wzrostu stawki wpłaty wymaganej w związku z oświadczeniem koszt złożenia oświadczenia pozostanie niewysoki i będzie nadal stanowił niewielki ułamek kosztów zatrudnienia" - dodano.

MRiPS prognozuje, że w tym roku liczba oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi wyniesie 1,33 mln

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej prognozuje, że w 2022 r. liczba oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi wyniesie 1,33 mln - podał resort w uzasadnieniu do jednego z rozporządzeń.

Czytaj także: Jedna czwarta firm w Polsce chce zatrudniać ukraińskich uchodźców >>>

"W 2022 r. prognozuje się, że zostanie złożonych 1,33 mln oświadczeń. Liczba ta będzie rosła o 6 proc. co roku, względem roku poprzedniego" - napisano.

MRPiPS szacuje, że na koniec 2021 roku 128 tys. podmiotów powierzyło prace cudzoziemcom.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: