Zatrządzający funduszami na rynkach wschodzących bardziej optymistyczni

Raporty

Przedstawiamy raport BofA Merrill Lynch zawierający wyniki badania nastrojów wśród zarządzających funduszami na rynkach wschodzących - "GEMs FI & FX Sentiment Survey". Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19-23 stycznia, zarówno wśród zarządzających tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi jak hedgingowymi, aktywnymi na rynkach długu i walutowych. W badaniu wzięło udział 101 respondentów zarządzających w sumie aktywami o wartości 450 mld dolarów. Odpowiedzi zostały zaprezentowane w formie czytelnych wykresów i podsumowane w formie wniosków.

Przedstawiamy raport BofA Merrill Lynch zawierający wyniki badania nastrojów wśród zarządzających funduszami na rynkach wschodzących - "GEMs FI & FX Sentiment Survey". Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19-23 stycznia, zarówno wśród zarządzających tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi jak hedgingowymi, aktywnymi na rynkach długu i walutowych. W badaniu wzięło udział 101 respondentów zarządzających w sumie aktywami o wartości 450 mld dolarów. Odpowiedzi zostały zaprezentowane w formie czytelnych wykresów i podsumowane w formie wniosków.

Najważniejsze informacje:

Wartość gotówki w portfelach inwestorów obniżył się nieznacznie (z 5,7% do 5,2%), mimo umacniającego się dolara i skokowo rosnącej zmienności

Fundisze hedgingowe zdają się angażować w mniej ryzykowne inwestycje, ponieważ ich wskaźniki ryzyka znajdują się na niskim poziomie

Mimo dotychczasowych wzrostów, inwestorzy oczekują podwyżek stóp procentowych na rynkach wschodzących, a także rosnącej rentowności amerykańskich obligacji

Najczęściej inwestorzy spodziewają się podwyżki stóp procentowych w USA w trzecim kwartale b.r.

Źródło: BofA Merrill Lynch

 

Udostępnij artykuł: