Zaufanie do bankowości elektronicznej

Tylko u nas

Z badania Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy wynika, że 52 proc. respondentów pozytywnie ocenia doświadczenia z e-bankowością. Taki sam odsetek deklaruje zaufanie do tego rodzaju usług.

Z badania Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy wynika, że 52 proc. respondentów pozytywnie ocenia doświadczenia z e-bankowością. Taki sam odsetek deklaruje zaufanie do tego rodzaju usług.

Jak można sie dowiedzieć z corocznego raportu "Postawy Polaków wobec finansów" przygotowanego przez Fundację, spośród Polaków, którzy posiadają konto osobiste w banku, ponad połowa zarządza nim za pośrednictwem komputera lub telefonu (53 proc.). Odsetek ten wzrasta wraz z zasobnością portfela - w grupie osób, której starcza na wszystkie codzienne wydatki wynosi 62 proc. Klienci najczęściej dokonują w sieci przelewów (83 proc.) i sprawdzają stan konta (70 proc.).

Fundacja sprawdziła też, jakim zaufaniem klienci banków darzą bankowość elektroniczną. Ponownie okazuje się, że nastawienie do niej ma wyraźny związek z wykształceniem.- bankowości elektronicznej i mobilnej ufa 73 proc. osób, które ukończyły studia. Posiadacze konta bankowego mający wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe są dużo bardziej sceptyczni  - ufa im odpowiednio 32 i 35 proc.

Wyniki badania opublikowanego w styczniu 2016 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego pokazują natomiast, że chociaż 90 proc. respondentów deklaruje, że nie padło ofiarą cyberprzestępców, użytkownikom bankowości elektronicznej brakuje czujności. 68 proc. nie zmienia cyklicznie hasła dostępu do konta, 50 proc. nie sprawdza historii swojego rachunku pod kątem podejrzanych transakcji ani nie instaluje programów antywirusowych.

Przemysław Szubański

Udostępnij artykuł: