Zaufanie to podstawa każdego biznesu

Komentarze ekspertów

Bank, przy wyborze dostawcy usług chmurowych, powinien zwrócić uwagę, czy dostawca spełnia wytyczne z komunikatu UKNF dotyczące przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej, a także zweryfikować, ile wdrożeń miał dany dostawca i czy rzeczywiście specjalizuje się w sektorze bankowym, podkreśla Sylwia Samulczyk.

Sylwia Samulczyk. Źródło: Asseco Poland
Sylwia Samulczyk. Źródło: Asseco Poland

Bank, przy wyborze dostawcy usług chmurowych, powinien zwrócić uwagę, czy dostawca spełnia wytyczne z komunikatu UKNF dotyczące przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej, a także zweryfikować, ile wdrożeń miał dany dostawca i czy rzeczywiście specjalizuje się w sektorze bankowym, podkreśla Sylwia Samulczyk.

Asseco Poland świadczy usługi outsourcingowe i chmurowe, zna wymogi określone zarówno w komunikacie polskiego regulatora, jak i w wytycznych EBA dotyczących outsourcingu.

Dzięki temu dostarczamy do banku usługę zgodną ze wszystkimi standardami wypracowanymi w ramach ‒ PolishCloud.

Zaufanie to podstawa każdego biznesu, dlatego w outsourcingu szczególnie ważna jest również świadomość obu stron, że będą w tej relacji długi czas.

Zarówno dostawca, jak i klient powinni dbać na co dzień o transparentną komunikację, dzielenie się sukcesami, konstruktywnie mówić o rzeczywistych problemach, a także wymieniać się doświadczeniami i dbać o wspólny rozwój.

Ma to szczególne znaczenie w sytuacjach kryzysowych, takich jak konflikt zbrojny, kiedy kluczowe staje się zapewnienie ciągłości działania danej instytucji finansowej.

Sylwia Samulczyk,

Asseco Poland.

Komentarz pochodzi z Miesięcznika Finansowego BANK, lipiec 2022

Udostępnij artykuł: