Zawieszenie obrotu instrumentami finansowymi spółki Gaming Factory SA

Firma

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA zostało skierowane żądanie zawieszenia od dnia 31 lipca 2020 r. obrotu akcjami oraz prawami do akcji (PDA) spółki Gaming Factory SA.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA zostało skierowane żądanie zawieszenia od dnia 31 lipca 2020 r. obrotu akcjami oraz prawami do akcji (PDA) spółki Gaming Factory SA.

W komunikacie, który ukazał się na stronach knf.gov.pl 31 lipca czytamy:

-Powodem skierowania żądania zawieszenia obrotu jest brak przekazania przez ww. Spółkę do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2020 r. 

Zgodnie z § 79 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 80 powyższego rozporządzenia, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy. 

Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia innych terminów obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, wspomniany wyżej termin przedłużony został o 60 dni. 

W związku z tym, Spółki obowiązane były do przekazania do publicznej wiadomości raportów kwartalnych za pierwszy kwartał 2020 r. do dnia 29 lipca 2020 r.

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.

Udostępnij artykuł: