zBEST zaprasza inwestorów instytucjonalnych do udziału w ofercie publicznej obligacji

Finanse i gospodarka

Obok trwającej obecnie oferty obligacji serii K3 skierowanej do inwestorów detalicznych, BEST zamierza przeprowadzić również ofertę obligacji serii K4, do udziału w której zaprasza inwestorów instytucjonalnych. Seria K4 to 5-letnie obligacje oprocentowane wg stopy zmiennej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 3,5% w skali roku.

Obok trwającej obecnie oferty obligacji serii K3 skierowanej do inwestorów detalicznych, BEST zamierza przeprowadzić również ofertę obligacji serii K4, do udziału w której zaprasza inwestorów instytucjonalnych. Seria K4 to 5-letnie obligacje oprocentowane wg stopy zmiennej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 3,5% w skali roku.

Emisja obligacji serii K4 będzie czwartą realizowaną przez BEST w ramach publicznego programu emisji obligacji, uruchomionego w marcu 2014 r., a jednocześnie pierwszą w ramach tego programu skierowaną do inwestorów instytucjonalnych.

- Inwestorzy instytucjonalni są już w gronie naszych obligatariuszy. To głównie do nich kierowane były prywatne emisje obligacji BEST w latach 2011-2013. Uruchomienie w 2014 r. publicznego programu emisji obligacji było natomiast przede wszystkim odpowiedzią na zainteresowanie obligacjami spółki ze strony inwestorów detalicznych - wskazał Krzysztof Borusowski, prezes BEST. - Nasze pierwsze emisje obligacji w ramach programu - serii K1 i K2 - spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów detalicznych, dlatego też trwającą obecnie ofertę obligacji serii K3 także skierowaliśmy do tej grupy inwestorów. Jednocześnie obserwujemy zainteresowanie naszymi obligacjami  ze strony instytucji, stąd decyzja o uruchomieniu oferty obligacji serii K4 - dodał Krzysztof Borusowski.

Oferta obligacji serii K4 obejmuje 200.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość oferty wyniesie zatem 20 mln zł. Są to obligacje 5-letnie oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 3,5% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące. Cena emisyjna obligacji serii K4 zostanie ustalona na podstawie budowy księgi popytu. Przydział obligacji zaplanowano na 6 marca br.

Podobnie jak w przypadku emisji obligacji serii K3, pieniądze pozyskane z oferty obligacji serii K4 BEST zamierza przeznaczyć przede wszystkim na inwestycje w portfele wierzytelności nieregularnych, potencjalne akwizycje podmiotów z branży, a także ewentualnie na refinansowanie obecnego zadłużenia.

BEST oraz fundusze zarządzane przez BEST TFI przeprowadziły dotychczas emisje obligacji o łącznej wartości 457 mln zł, z czego 214 mln zł zostało już wykupione. W ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł, spółka przeprowadziła dotychczas dwie emisje obligacji detalicznych: serii K1 (o wartości 45 mln zł) oraz K2 (50 mln zł). Wartość nominalna oferty obligacji serii K3 wynosi z kolei 35 mln zł - zapisy przyjmowane są do piątku, 20 lutego. Przy założeniu, że wszystkie oferowane obligacje serii K3 i K4 zostaną objęte przez inwestorów, publiczny program emisji obligacji osiągnie półmetek (150 mln zł).

Źródło: BEST S.A.

Udostępnij artykuł: