Zbigniew Jagiełło

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Związek Banków Polskich PKO Bank Polski S.A.

Zbigniew Jagiełło
By Janowyjanek - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64471890

Członek Rady Związek Banków Polskich PKO Bank Polski S.A.

Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. od października 2009 r.
Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Uniwersytet Gdański, gdzie uzyskał tytuł Executive MBA certyfikowany przez Rotterdam School of Management, Erasmus University. Od 1995r. w Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A., następnie współtworzył PKO/Credit Suisse TFI S.A. Od lipca 2000 roku Prezes Zarządu Pioneer Pekao TFI S.A. Równolegle od 2005 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Pioneer Pekao Investment Management S.A. W globalnej strukturze Pioneer Investments pełnił funkcję szefa dystrybucji w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz uhonorowany Medalem Solidarności Społecznej za propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

Udostępnij artykuł: