Zbigniew Jagiełło formalnie szefem Rady Nadzorczej w MCI Capital

Kadry

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital ASI SA powołało Zbigniewa Jagiełłę do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki. Został on następnie wybrany przewodniczącym Rady.

Zbigniew Jagiełło
Zbigniew Jagiełło Fot. Justyna Radzymińska

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital ASI SA powołało Zbigniewa Jagiełłę do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki. Został on następnie wybrany przewodniczącym Rady.

Zakończyliśmy w ten sposób formalny wejście Zbigniewa Jagiełły do Grupy MCI Capital.

- Do tej pory pełnił on funkcję senior advisor w MCI. Objęcie przez niego także funkcji nadzorczej to dla nas wielkie wsparcie. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej nominacji MCI Capital dalej będzie umacniał swoją pozycję jako czołowy fundusz w Europie Środkowo-Wschodniej, zaś plany ekspansji w obszarze digital private equity zyskają nową dynamikę – mówi Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI Capital ASI SA i dominujący akcjonariusz spółki. 

Czytaj także: Zbigniew Jagiełło szefem rady nadzorczej MCI Capital >>>

Kariera zawodowa

Zbigniew Jagiełło pełnił funkcję prezesa zarządu PKO Banku Polskiego w latach 2009 – 2021. Za jego kadencji PKO stał się liderem polskiej bankowości oraz awansował na pierwsze miejsce na liście najwyżej wycenianych polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jagiełło był także inicjatorem powstania Polskiego Standardu Płatności BLIK opartego na aplikacji mobilnej IKO, która dwukrotnie, w 2018 i 2019 roku, zwyciężyła w rankingu Retail Banker International obejmującym aplikacje mobilne banków z całego świata. Był także twórcą transformacji technologicznej PKO Banku Polskiego, która pozwoliła zarządzanej przez niego spółce osiągnąć pozycję lidera bankowości mobilnej w kraju z 25 proc. udziałem w rynku. Pomysłodawca powołania Operatora Chmury Krajowej.

Czytaj także: Stefan Krüger partnerem inwestycyjnym w MCI Capital >>>

Wykształcenie

Od 1995 roku jest pracownikiem instytucji rynku kapitałowego. Karierę rozpoczynał w Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A., od 1998 roku jako wiceprezes zarządu współtworzył PKO/Credit Suisse TFI S.A. W 2000 roku objął funkcję prezesa Pekao/Alliance TFI S.A. W 2001 roku, po połączeniu Pekao/Alliance TFI S.A. z Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. powołany na prezesa zarządu Pioneer Pekao TFI S.A. i Pioneer Pekao Investment Management S.A. 

Jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Executive MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów oraz Rotterdam School of Management Erasmus University.

Na tym samym posiedzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital ASI S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku, w ten sposób, że wypłacona zostanie dywidenda w wysokości 0,70 zł na jedną akcję, tj. w łącznej wysokości 36.722.723,10 zł (przy założeniu, że liczba akcji w dniu dywidendy wzrośnie i będzie wynosić 52.461.033). Dywidenda za rok 2021 zostanie wypłacona 7 października 2022 roku, przy czym dzień ustalenia praw do dywidendy został przez ZWZ ustalony na 26 września 2022 roku.

Źródło: MCI Capital
Udostępnij artykuł: