Zbiory owoców najwyższe w historii mimo suszy

Komentarze ekspertów

Jakub Olipra
Fot. Credit Agricole

Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych. Pozwala on wstępnie ocenić rozmiar strat, jakie wyrządziła tegoroczna susza.

Wbrew oczekiwaniom tegoroczne straty związane z suszą nie są rekordowe #susza #rolnictwo #GUS

Pozwala on wstępnie ocenić rozmiar strat, jakie wyrządziła tegoroczna susza. Najsilniejszy spadek produkcji zostanie odnotowany w przypadku rzepaku i rzepiku (-16% r/r) oraz zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi (-14% r/r).

Wbrew oczekiwaniom tegoroczne straty związane z suszą nie są rekordowe. Silniejszy roczny spadek zbiorów zbóż ze względu na suszę odnotowano bowiem w 2006 r.

Poza zbożami i rzepakiem spadek zbiorów oczekiwany jest także w przypadku warzyw gruntowych (-8% r/r). Wyraźnie wyższe zbiory szacowane są natomiast w przypadku owoców z drzew (+58% r/r) oraz owoców z krzewów i plantacji jagodowych (+25%). Z jednej strony wynika to z efektu niskiej bazy sprzed roku związanego z przymrozkami, z drugiej strony tegoroczne warunki agrometeorologiczne były korzystne dla wegetacji owoców. W konsekwencji GUS szacuje, że tegoroczne zbiory owoców będą najwyższe w historii.

Poniedziałkowe dane stanowią wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w IV kw. wystąpi niewielka deflacja cen żywności (-0,1% r/r).

Grafika: Wstępny szacunek produkcji głównych ziemopłodówrolnych i ogrodniczych w Polsce w 2018 r.

Źródło: Credit Agricole

 

 

Udostępnij artykuł: