Zbliża się start VII Forum Inwestycyjnego w Tarnowie

Finanse i gospodarka

Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, Minister Polityki i Pracy Społecznej Władysław Kosiniak Kamysz, Mark Allen Doradca Departamentu Ekonomicznego Europejskiego Banku Inwestycyjnego i wielu innych znakomitych gości weźmie udział w VII Forum Inwestycyjnym, które odbędzie się 1 i 2 września w Tarnowie. Forum rozpocznie się wykładem i panelem dyskusyjnym poświęconym zagadnieniu przekształceń własnościowych w Europie Środkowej.

Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, Minister Polityki i Pracy Społecznej Władysław Kosiniak Kamysz, Mark Allen Doradca Departamentu Ekonomicznego Europejskiego Banku Inwestycyjnego i wielu innych znakomitych gości weźmie udział w VII Forum Inwestycyjnym, które odbędzie się 1 i 2 września w Tarnowie. Forum rozpocznie się wykładem i panelem dyskusyjnym poświęconym zagadnieniu przekształceń własnościowych w Europie Środkowej.

Program dwóch dni Forum wypełniony jest tematyką związaną z szeroko pojętą gospodarką, zarówno na szczeblu krajowym jak i globalnym. Wykład inauguracyjny wygłosi Minister Skarbu Państwa - Włodzimierz Karpiński. Nie zabraknie tematów związanych z sektorem chemicznym, tak ważnym dla gospodarki krajowej, ale przede wszystkim ważnym dla Tarnowa z udziałem Grupy Azoty S.A., Grupy LOTOS, CIECH’u i firmy Dow Chemicals - rekomenduje zastępca prezydenta Henryk Słomka - Narożański.

Forum Inwestycyjne jest imprezą inaugurującą krynickie Forum Ekonomiczne. Dzięki obecności  znakomitych gości: przedstawicieli polskiego rządu, inwestorów, ekspertów,  teoretyków, przedstawicieli środowisk naukowych z kilkunastu państw świata stało się ono jednym z ważniejszych wydarzeń o tematyce gospodarczej w kraju. O tym, że tarnowskie Forum stało się marką samą w sobie świadczy rosnące z roku na rok zainteresowanie wydarzeniem, zarówno ze strony środowisk biznesowych, politycznych, jak i mediów. Relacja z VII Forum Inwestycyjnego, po raz pierwszy w historii, zostanie w całości pokazana na żywo w formie wideo na stronie portalu www.tarnow.pl - mówi, dyrektor generalny ZETO S.A. - Wiktor Pabian. Dodajmy, że firma ZETO S.A. to znany tarnowski producent oprogramowania dla biznesu i partner Forum Inwestycyjnego.

W trakcie dwudniowych sesji plenarnych będzie okazja do wysłuchania dyskusji i prelekcji, poświęconych finansowaniu inwestycji w Polsce i Europie Centralnej. Omówione zostaną perspektywy pozyskiwania kapitału przez poszczególne sektory przemysłu i branże, będzie także okazja do omówienia wykorzystania narzędzi marketingu, a w szczególności dizajnu, w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Interesującym punktem programu będzie blok poświęcony ekologii, energii i zrównoważonemu rozwojowi miast i regionów wg. szwedzkiego modelu zarządzania, o tym opowie m.in., Dyrektor ds. Ochrony Środowiska i Zdrowia Miasta Sztokholm -  Gunnar Söderholm.

Gośćmi wydarzenia będą również przedstawiciele Fundacji Chai z Izraela, która w trakcie Forum zaprezentuje ideę powstania w Tarnowie Centrum Edukacyjnego - Muzeum Żydowskiego. Równolegle, w trakcie drugiego dnia Forum, 2 września, na Małej Scenie Tarnowskiego Teatru, jako wydarzenie towarzyszące VII Forum Inwestycyjnemu odbędą się polsko- ukraińsko- chińskie spotkania, służące wymianie doświadczeń oraz zmierzające do zawierania umów partnerskich pomiędzy samorządami tych krajów.

Główny Organizator: Instytut Studiów Wschodnich

Partnerzy: Województwo Małopolskie, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Centrum Business in Małopolska, ZETO S.A., Tauron Polska Energia S.A., Grupa Azoty S.A., Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o., Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.- Oddział w Tarnowie, Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.

Źródło: UM Tarnów

Udostępnij artykuł: