ZBP: banki chcą zmienić sposób komunikacji z klientami; jest deklaracja w sprawie standardu prostego języka

Z rynku

Związek Banków Polskich oraz zrzeszone w nim instytucje chcą zmieniać język bankowy. W inicjatywie chodzi o to, by klienci rozumieli, co banki do nich mówią i piszą.

Deklaracja banków ws. prostego języka
Źródło: ZBP

Związek Banków Polskich oraz zrzeszone w nim instytucje chcą zmieniać język bankowy. W inicjatywie chodzi o to, by klienci rozumieli, co banki do nich mówią i piszą.

Projekt realizuje grupa robocza ds. prostej komunikacji bankowej, która działa przy ZBP od czerwca 2020 r.

Chcemy upraszczać komunikację i używać w niej zrozumiałego języka. Wszystko po to, żeby ułatwić współpracę pomiędzy bankami a ich klientami oraz budować lepsze wzajemne relacje.

- Prosta komunikacja bankowa jest wspólną, ogólnosektorową inicjatywą polskich banków. Jej źródłem jest międzynarodowa koncepcja uproszczonego języka, czyli plain language. W zakresie prostego języka będziemy współpracować również z innymi instytucjami, w których powstają dokumenty, np. z administracją publiczną. Chcemy, aby łatwy, prosty i przejrzysty język stał się normą w naszym kraju – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP.

Do „Deklaracji banków w sprawie standardu prostego języka” przystąpiło 20 banków

Wypracowaliśmy już „Deklarację banków w sprawie standardu prostego języka”, do której przystąpiło dwadzieścia banków:

Alior Bank S.A.

Bank BPS S.A.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Millennium S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Pekao S.A.

Bank Pocztowy S.A.

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Deutsche Bank Polska S.A.

DNB Bank Polska S.A.

Getin Noble Bank S.A.

ING Bank Śląski S.A.

mBank S.A.

Nest Bank S.A.

PKO Bank Polski S.A.

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Santander Bank Polska S.A.

Santander Consumer Bank S.A.

SGB-Bank S.A.

Deklaracja wyraża ogólną intencję banków, które będą dążyć do tego, by posługiwać się prostym językiem, pisać teksty przejrzyste i w pełni zrozumiałe dla odbiorców. Stanowi ona zbiór wytycznych na przyszłość, zatem nie dotyczy dokumentów, które już istnieją oraz komunikatów przekazanych klientom w poprzednich latach.

Banki chcą wprowadzać i utrwalać standardy prostego języka, edukować pracowników i rozwijać ich umiejętności zrozumiałego mówienia i pisania.

Aby przyspieszyć zmiany członkowie grupy roboczej opracowali również „Dobre praktyki prostej komunikacji bankowej”. Stanowią one zbiór podstawowych zasad, które pomogą pracownikom banków mówić i pisać do klientów prosto i zrozumiale.

Dobre praktyki zawierają:

  • katalog podstawowych zasad prostego języka,
  • podpowiedzi w zakresie edukacji i promocji,
  • wytyczne do wzorców standardów dokumentów,
  • informacje na temat badań i mierników, które sprawdzają przystępność tworzonych tekstów.

Deklaracja banków w sprawie standardu prostego języka oraz „Dobre praktyki prostej komunikacji bankowej” są dostępne na stronie internetowej ZBP.

Udostępnij artykuł: