ZBP – Krzysztof Pietraszkiewicz: Mądrze rozwijajmy system finansowy

Nasza przyszłość może być pomyślna jedynie dzięki stabilnemu zrównoważonemu rozwojowi i wzrostowi dobrobytu Polaków. Niezbędne jest zatem strategiczne porozumienie wszystkich środowisk i partii w obszarze polityki społecznej, gospodarczej, nauki i wdrożeń, poprzez mądre wykorzystanie środków unijnych i eliminowanie złego zadłużania kraju.

W okresie ograniczonych możliwości budżetu, trzeba mądrze rozwijać system finansowy, aby dobrze służył rozwojowi Polski. Tymczasem od ponad roku nie może się w dostateczny sposób rozwinąć działalność poręczeniowa prowadzona przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Rząd powinien – i to pilnie – rewitalizować działalność BGK w zakresie poręczeń kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

W okresie, kiedy Komisja Nadzoru Finansowego wprowadza nowe regulacje mające ograniczyć udzielanie przez banki hipotecznych kredytów walutowych, warto by stworzyć system zachęt, które pobudziłyby gospodarstwa domowe do długoterminowego oszczędzania. Mogłoby to być, na przykład, zniesienie tak zwanego podatku Belki od lokat długoterminowych (rocznych, dwuletnich i dłuższych). Większy powinien być także dostęp polskich banków do źródeł refinansowania działalności w polskiej walucie.

Przypomnijmy, że Rekomendacja SII KNF, dotycząca ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie, ma na celu, między innymi, ograniczenie udzielania walutowych kredytów hipotecznych (poziom kredytów walutowych w portfelu może wynosić maksymalnie 50 proc), przy badaniu zdolności kredytowej ma być uwzględniane maksymalnego 25-letniego okresu kredytowania (również w złotych). Słusznym wydaje się zatem po pierwsze wprowadzenie okresu przejściowego w obowiązaniu przepisów, po drugie – przyjęcie 30-letniego okresu kredytowania, po trzecie – określenie limitu dla kredytów walutowych, po czwarte wreszcie -określenie wieku emerytalnego, jaki w przyszłości będzie obowiązujący dla osób ubiegających się dziś o długoletni kredyt hipoteczny.

Udostępnij artykuł: