ZBP: Nie damy się przekonać do zniesienia tajemnicy bankowej

Polecamy

Ministerstwo Sprawiedliwości chce ograniczenia obecności prawa karnego w obrocie gospodarczym. W projekcie, który teraz jest w konsultacjach społecznych, znalazła się m.in. propozycja wykreślenia z prawa bankowego zapisów o karaniu za ujawnienie tajemnicy bankowej. - To niesie ryzyko dla bezpieczeństwa i zaufania do sektora bankowego - ocenia wiceprezes ZBP Mieczysław Groszek.

Ministerstwo Sprawiedliwości chce ograniczenia obecności prawa karnego w obrocie gospodarczym. W projekcie, który teraz jest w konsultacjach społecznych, znalazła się m.in. propozycja wykreślenia z prawa bankowego zapisów o karaniu za ujawnienie tajemnicy bankowej. - To niesie ryzyko dla bezpieczeństwa i zaufania do sektora bankowego - ocenia wiceprezes ZBP Mieczysław Groszek.

Projekt resortu sprawiedliwości zakłada, że zapisy o karaniu za złamanie tajemnicy bankowej znikną z ustawy Prawo bankowe.

Obowiązek zachowania tajemnicy bankowej wynika z art. 104 ustawy.

Zgodnie z prawem zakaz ujawniania pewnych informacji obowiązuje bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za pośrednictwem których bank wykonuje pewne czynności bankowe. Kary za złamanie tajemnicy bankowej, czyli grzywna do 1 mln zł oraz kara pozbawienia wolności do 3 lat, przewidziane są w art. 171 ust. 4 i 5 Prawa bankowego.

Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by zapisy o karze zniknęły z ustawy. Łamanie tajemnicy bankowej byłoby jednak karane na podstawie przepisów z kodeku karnego o ujawnianiu tajemnic służbowych. Bankowcy podkreślają, że uchylenie art. 171 może doprowadzić do obniżenia rygoru jednego z najważniejszych obowiązków banku.

- Nie damy się przekonać. To jest jeden z bardzo ważnych elementów bezpieczeństwa i zaufania do tego sektora. Jeżeli nastąpiłaby sytuacja zliberalizowania podejścia do ujawniania tajemnicy bankowej, to oznaczałoby, że oba elementy mogłyby być zagrożone - ocenia Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich.

W jego opinii zapisy w ustawie o bankowości oraz przepisy kodeksu karnego nie stoją ze sobą w sprzeczności.

- Kodeks karny ma pewną ogólną konstrukcję. Zapisanie tego w prawie bankowym ma szczególną wymowę, dlatego, że ono jest jednoznacznie wystandaryzowane, czyli jest precyzyjniej określone niż określa to kodeks - dodaje Mieczysław Groszek.

Związek Banków Polskich zgłasza swoje uwagi do projektu podczas konsultacji społecznych. Jak zapewnia wiceprezes ZBP, rozmowy idą w dobrym kierunku.

- Mam wrażenie z prowadzonych formalnych i nieformalnych rozmów, że to raczej nasze argumenty są przyjmowane, a nie odwrotnie - mówi Groszek.

Jak podkreślają bankowcy, utrzymanie tajemnicy bankowej leży w interesie przede wszystkim klientów banków, czyli przedsiębiorców i konsumentów. Chodzi nie tylko o bezpieczeństwo ich pieniędzy, ale także o bezpieczeństwo samych klientów i zachowanie ich prywatności i tajemnic. Szczególnie, że przykład Szwajcarii, gdzie zniesiono przepisy chroniące informacje bankowe po to, żeby po dwóch latach je przywrócić, pokazuje, że rozwiązanie to nie sprawdza się.

Aby zobaczyć wypowiedź Mieczysława Groszka kliknij tutaj.

Źródło: newseria.pl

Udostępnij artykuł: