ZBP o korzystaniu z kapitału i kredytach frankowych

Bezpieczne Finanse / Bezpieczny Bank / Polecamy / Z rynku

Jednym z wątków poruszanych podczas ostatniej w marcu konferencji prasowej ZBP były kwestie ugód frankowych i różnicy w stanowiskach NBP, KNF i środowiska bankowego a stroną rządową w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w umowach kredytowych. Rzecz dotyczy stanowiska Polski w sporach frankowych przed TSUE.

TSUE
Fot. Stock.Adobe.Com/Victor Moussa

Jednym z wątków poruszanych podczas ostatniej w marcu konferencji prasowej ZBP były kwestie ugód frankowych i różnicy w stanowiskach NBP, KNF i środowiska bankowego a stroną rządową w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w umowach kredytowych. Rzecz dotyczy stanowiska Polski w sporach frankowych przed TSUE.

"W przypadku kredytów walutowych tysiące osób zdecydowało się na przyjęcie ofert złożonych przez banki i są w trakcie zawierania ugód" mówił prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz.

"Bardzo wielu klientów, którzy zawarło ugody przeszło na 5-letnie czy 6-letnie kredyty stałoprocentowe. Przestrzegaliśmy przed fałszywymi przyjaciółmi, którzy odciągają, którzy namawiają w tych niepewnych czasach klientów do tego by nie korzystali z propozycji zawierania ugód" przypomniał poprzednie wystąpienia Związku i dodał:

"Te grupy interesu też łamiąc prawo kancelarii i pseudo kancelarii, które namawiają do tego aby nie siadać do ugód, żeby nie przyjmować np. poczty z banku. To są tak absurdalne i skandaliczne sugestie płynące ze strony kancelarii czy niby kancelarii. To jest po prostu nieakceptowalne. Wprowadzają ludzi do piekła, nerwów i niemożliwości osiągania korzystnych porozumień. Jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Ci, którzy są naprawdę w trudnej sytuacji mogą korzystać z Funduszu Wsparcia- i złotówkowicze i tzw. frankowicze. Nie należy się tego obawiać."

Spór o korzystanie z kapitału

Odnosząc się do różnic w stanowisku prezentowanym przez Polskę przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, a środowiskiem bankowym, Komitetu Stabilności Finansowej i NBP w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału udzielonego kredytobiorcom w umowach frankowych wiceprezes ZBP, Włodzimierz Kiciński powiedział:

"Podczas Forum Bankowego zwracano nam uwagę(…) na całkowite niezrozumienie tego, iż państwo polskie może zajmować stanowisko w poszczególnych sprawach adresowanych do Trybunału Europejskiego ignorując podstawowe kryteria uprawiania biznesu bankowego. Kapitał, koszty z jego korzystania - to zupełnie elementarna wiedza ekonomiczna dla każdego we współczesnej Europie."

Wiceprezes ZBP dziwił się:

"W jaki sposób może zatem dochodzić do zignorowania opinii prezesa NBP, bądź przewodniczącego KNF i zaprezentowanie opinii w imieniu polskiego państwa, iż korzystanie z kapitału to jest właściwie oczekiwanie nie należne bankowi. Jak można taki paradygmat współczesnej gospodarki pogodzić ze stanowiskiem, które jest prezentowane w imieniu polskiego państwa. Do tego dochodzi ponieważ instytucje, które działają w imieniu polskiego państwa, działają w sposób nietransparentny. Na to zwracają uwagę bankowcy. To wymaga już zdecydowanej reakcji i refleksji i zakomunikowania tego społeczeństwu."

Czytaj także: System bankowy odporny na szok związany z wojną w Ukrainie; największym zagrożeniem nadal kredyty frankowe

KSF o korzystaniu z kapitału

W Komunikat Komunikacie Stabilności Finansowej po posiedzeniu w dniu 25 marca dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym napisano między innymi:

"W ocenie Komitetu zasadne jest przypomnienie publicznie dostępnych stanowisk przedstawionych przez NBP oraz UKNF w związku z postępowaniem toczącym się przed Sądem Najwyższym. System prawny nie powinien abstrahować od zasad ekonomii i sprawiedliwości społecznej i w sposób nieuzasadniony prowadzić do uprzywilejowania kredytobiorców walutowych względem osób, które w tym samym czasie zdecydowały się na kredyt złotowy, np. chcąc uniknąć ryzyka walutowego.

Podnoszona przez kredytobiorców abuzywność postanowień umownych nie może być wykorzystywana instrumentalnie dla unikania niekorzystnych skutków zawartej umowy, związanych z materializacją ryzyka kursowego.

Zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej, w tym zasadami odpłatności i ekwiwalentności świadczeń, udostępnieniu kapitału finansowego powinien odpowiadać obowiązek jego zwrotu oraz wynagrodzenie ze strony korzystającego z tego kapitału, przynajmniej w wysokości pokrywającej poniesione koszty."

Czytaj także: Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej
 

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: