ZBP: polscy seniorzy chętnie korzystają z produktów bankowych, także tych cyfrowych

Finanse osobiste

Ponad połowa seniorów (54%) wspiera finansowo swoje dzieci i wnuki, przy czym 86% nie oczekuje takiego wsparcia od rodziny. Seniorzy chętnie korzystają z produktów bankowych - co drugi posiada kartę kredytową, a 46% konto oszczędnościowe. Aż 68% co najmniej raz w tygodniu korzysta z bankowości internetowej, wynika z raportu InfoSenior 2019, przygotowanego przez Związek Banków Polskich.

Senior płacący w internecie za pomocą karty kredytowej
Fot. stock.adobe.com/Rawpixel.com

Ponad połowa seniorów (54%) wspiera finansowo swoje dzieci i wnuki, przy czym 86% nie oczekuje takiego wsparcia od rodziny. Seniorzy chętnie korzystają z produktów bankowych - co drugi posiada kartę kredytową, a 46% konto oszczędnościowe. Aż 68% co najmniej raz w tygodniu korzysta z bankowości internetowej, wynika z raportu InfoSenior 2019, przygotowanego przez Związek Banków Polskich.

#Seniorzy chętnie korzystają z produktów bankowych - co drugi posiada kartę kredytową, a 46% konto oszczędnościowe. Aż 68% co najmniej raz w tygodniu korzysta z bankowości internetowej #InfoSenior #ZBP

"Jak wskazują wyniki naszego badania, aż 54% seniorów wspomaga finansowo z różną intensywnością swoje dzieci lub wnuki, bez jednoczesnego oczekiwania finansowej pomocy, co podkreśla 86% pytanych. Tym bardziej utwierdza nas to w przekonaniu, jak ważną częścią społeczeństwa są seniorzy" - czytamy w raporcie.

Seniorzy coraz aktywniejsi w przestrzeni cyfrowej

Ponadto, osoby starsze są coraz aktywniejsze w przestrzeni cyfrowej. Aż 68% pytanych wskazuje, że z bankowości internetowej korzysta przynajmniej raz w tygodniu, wykonując głównie przelewy i planując swój budżet. Dlatego tak ważne jest, aby również w tej grupie konsekwentnie podnosić poziom wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa, wskazano również.

Z badania przeprowadzonego na zlecenie ZBP wynika, że osoby starsze w Polsce chętnie korzystają z usług bankowych. Najpopularniejszym produktem jest tradycyjny rachunek osobisty. Ponadto co drugi pytany wskazał, że posiada kartę kredytową, a równie dużą popularnością cieszą się produkty oszczędnościowe, takie jak lokaty czy konta oszczędnościowe, z których to korzysta odpowiednio 35% i 46% osób starszych.

Aktywne pomnażanie oszczędności

Rzadziej z kolei polscy seniorzy zaciągają zobowiązania. Jak deklarują w przeprowadzonej ankiecie respondenci, jedynie 8% osób w tej grupie posiada nieruchomość obciążoną hipoteką, a 28% zaciągnęło pożyczkę lub kredyt gotówkowy."Co ciekawe, seniorzy myślą także o aktywnym pomnażaniu swoich oszczędności - wśród innych wskazywanych produktów bankowych znalazły się indywidualne konta emerytalne, czy nawet fundusze inwestycyjne" - czytamy dalej.

Aż 94% pytanych posiadających dostęp do internetu deklaruje, że korzysta aktywnie z bankowości internetowej, a 68% z nich robi to co najmniej raz w tygodniu. Jedynie 6% seniorów wskazuje, że mimo dostępu do internetu, nie korzysta z tego rodzaju bankowości."Jak wynika z badania, niemal wszyscy ankietowani wykorzystują bankowość internetową do wykonywania przelewów. Co czwarty pytany deklaruje, że zakłada lokaty i inne produkty oszczędnościowe przez internet. Pozytywnym aspektem jest fakt, iż - jak podkreśla 22% pytanych - internetowe usługi bankowe wykorzystywane są także do planowania swojego budżetu. Wśród innych wskazywanych przez seniorów usług bankowych, z których korzystają znajdują się m.in. usługi maklerskie" - czytamy w raporcie.

Mniejsza popularność bankowości mobilnej

Nieco mniejszą popularnością wśród polskich seniorów cieszy się natomiast bankowość mobilna. Ponad połowa (56%) pytanych nie korzysta z tego typu udogodnień. Tylko co czwarty ankietowany korzysta z zainstalowanej aplikacji banku przynajmniej raz w tygodniu. Z kolei płatność kartą to bardzo popularna forma dokonywania transakcji przez seniorów - aż 80% pytanych wskazuje, że korzysta z niej często lub bardzo często, z czego 58% przynajmniej kilka razy w tygodniu. Jedynie 4% badanych korzysta z kart sporadycznie lub wcale, a niespełna 4% nie posiada w ogóle karty.Polscy seniorzy nie odczuwają dużych problemów w codziennej komunikacji z bankami, a najczęściej wskazywanym utrudnieniem, z jakimi muszą się zmagać jest skomplikowany język używany przy sporządzaniu umów. Na ten negatywny czynnik wskazuje aż 28% ankietowanych."Co czwarty pytany podkreśla, że dużym problemem jest dla niego odległość od najbliższego oddziału oraz niedostateczna oferta produktów dedykowanych osobom starszym. Co ciekawe zaledwie 6% przyznało, że ma trudność z obsługą bankowości internetowej, co stanowi niewielki odsetek w stosunku do wysokiej liczby osób korzystających z tych usług" - czytamy również.

Przeciętna wiedza na temat korzystania z internetu

Zdecydowana większość pytanych seniorów (55%) ocenia swoją wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z internetu i bankowości internetowej jako przeciętną. Aż 34% badanych deklaruje, że bardzo dobrze odnajduje się w temacie cyberbezpieczeństwa i często odświeża swoją wiedzę w tym zakresie."Polscy seniorzy wyższy poziom świadomości mają na temat niebezpieczeństw wynikających z prób wyłudzeń tzw. metodami na wnuczka i na policjanta. Aż 95% pytanych potwierdza, iż zdaje sobie sprawę jak funkcjonuje ten przestępczy proceder" - podano w raporcie.ZBP wskazuje, że pomimo deklarowanego wysokiego stopnia świadomości na temat wyłudzeń skala tych przestępstw jest wciąż wysoka.Chociaż 78% ankietowanych nie miało styczności z tym procederem, a 19% tylko słyszało o tym w swoim otoczeniu to wśród badanych znalazły się osoby, które próbowano oszukać w ten sposób (2%) lub padły ofiarą oszustów (1%). Wyniki te pokazują, jak ważna jest edukacja osób starszych w zakresie bezpieczeństwa oszczędności, podkreślono.

Niski poziom świadczeń

Liczba emerytów w Polsce wyniosła 6,4 mln osób na koniec 2017 r., zaś przeciętna emerytura wypłacana przez ZUS w ub. roku wynosiła 2256,45 zł brutto (wg danych GUS), co oznacza, iż na rękę emeryci otrzymają średnio niewiele ponad 1 860 zł, podano w materiale.Według szacunków GUS, średni dochód przypadający na 1 osobę w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów w 2017 roku wyniósł niespełna 1 580 zł, przy czym dochód rencistów był o prawie 300 zł niższy. Obecnie nieco ponad 276,4 tys. kobiet w Polsce pobiera emeryturę równą 1 065 zł, co stanowi najczęściej wypłacaną kwotę. Dla porównania najczęściej otrzymywanym świadczeniem w przypadku mężczyzn jest 2 177 zł.Pomimo niskiego poziomu świadczeń, polscy seniorzy w większości pozostają samowystarczalni finansowo - aż 86% nie oczekuje wsparcia finansowego od swoich dzieci ani wnuków. W przypadku wystąpienia tego typu problemów seniorzy wolą skorzystać z innych źródeł finansowania. Jedynie 12% pytanych oczekuje wsparcia rodziny, ale nawet wówczas zdarza się to sporadycznie przy okazji wystąpienia większych, zazwyczaj niespodziewanych wydatków. Wyłącznie 2% ankietowanych potrzebuje regularnego wsparcia finansowego, ale tylko małymi kwotami."Odnosząc się do swojej sytuacji finansowej, jedynie 10% seniorów uważa, że nie stać ich na finansowe wspieranie swoich bliskich. Ponad połowa pytanych wskazuje, że zdarza się im przeznaczać środki dla swoich dzieci i wnuków, przy czym aż co trzeci pytany robi to jedynie od czasu do czasu. Z kolei 21% pytanych podkreśla, iż młodszym pokoleniom pomaga regularnie, chociaż głównie mniejszymi kwotami. Dla 58% badanych kwota miesięcznej pomocy finansowej nie przekracza 300 zł, a co piąty ankietowany wskazuje, że regularnie wspiera dzieci oraz wnuki kwotą powyżej 500 zł miesięcznie" - czytamy dalej.Badanie zostało przeprowadzone przy współpracy z Instytutem Badań Pollster i objęło grupę 529 seniorów w wieku 60-69 lat. Ankieta została zrealizowana metodą wywiadów internetowych (CAWI), stąd m.in. wysoki odsetek osób korzystających z bankowych usług internetowych.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: