ZBP: System OGNIVO umożliwił przeniesienie 18 tysięcy rachunków bankowych w 2013 roku

Bankowość

Już od czterech lat posiadacze rachunków bankowych mogą przenosić swoje konta za pomocą obsługiwanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową systemu OGNIVO. Przez cztery lata funkcjonowania modułu do przenoszenia rachunków z systemu OGNIVO skorzystało blisko 65 tysięcy klientów, poszukujących nowego dostawcy usług bankowych. Tylko w ostatnim roku chętnych do zmiany konta było ponad 18 tysięcy osób.

Już od czterech lat posiadacze rachunków bankowych mogą przenosić swoje konta za pomocą obsługiwanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową systemu OGNIVO. Przez cztery lata funkcjonowania modułu do przenoszenia rachunków z systemu OGNIVO skorzystało blisko 65 tysięcy klientów, poszukujących nowego dostawcy usług bankowych. Tylko w ostatnim roku chętnych do zmiany konta było ponad 18 tysięcy osób.

Podstawą dla funkcjonowania modułu do przenoszenia rachunków bankowych jest opublikowana w sierpniu 2009 roku Rekomendacja Związku Banków Polskich dotycząca dobrych praktyk w zakresie przenoszenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla klientów indywidualnych na polskim rynku bankowym. Główne postanowienia Rekomendacji dotyczą: obowiązków i praw dotychczasowego i nowego banku w okresie przenoszenia konta, warunków przeniesienia rachunku bankowego i związanych z nim usług stałych, wymiany informacji i dokumentacji pomiędzy bankami oraz opłat ponoszonych przez klienta w związku z przeniesieniem rachunku. Narzędziem do wymiany informacji w procesie przenoszenia kont zgodnie z Rekomendacją ma być system OGNIVO, prowadzony przez KIR.

Zgodnie z zapisami Rekomendacji, przeniesienie rachunku nie musi być równoznaczne z likwidacją dotychczasowego konta. W praktyce zdecydowana większość korzystających z systemu OGNIVO likwiduje dotychczasowy rachunek niezwłocznie po przeniesieniu środków. W minionym roku zaledwie 1% klientów zdecydowało się pozostać w dotychczasowym banku:

pietraszkiewicz.krzysztof.02.150x"Korzystanie z systemu przenoszenia kont z roku na rok jest coraz popularniejsze wśród klientów. Prawie wszyscy, którzy za jego pośrednictwem zmieniają bank, decydują się na przeniesienie całego salda i zamknięcie rachunku w poprzednim banku" - stwierdził Prezes ZBP, Krzysztof Pietraszkiewicz.

Moduł do przenoszenia kont to tylko jedna z licznych funkcji systemu OGNIVO. Ten wielofunkcyjny system umożliwia również obsługę reklamacji międzybankowych, monitoring sald rozliczeniowych ELIXIR i EuroELIXIR oraz uzyskiwanie informacji o kontach dłużników przez komorników i sądy. Ciekawym rozwiązaniem zwiększającym bezpieczeństwo operacji finansowych jest moduł informacji o saldach wyprzedzających. Za pośrednictwem tej aplikacji klient banku może uzyskać informację o przelanych na jego rachunek środkach jeszcze zanim zostaną one zaksięgowane na koncie.

Karol Jerzy Mórawski

Udostępnij artykuł: