Zdaniem inwestorów pierwsza podwyżka stóp możliwa jest na przełomie sierpnia i września 2015r

Komentarze ekspertów

Środa była kolejnym dniem w którym obserwowaliśmy "zjazdy" krzywych dochodowości na rynkach bazowych. Paliwem dla tych ruchów były spekulacje na temat możliwości podjęcia przez EBC działań łagodzących politykę pieniężną w obliczu słabszych danych makro. W dalszym ciągu odczuwalnym był także wpływ ujawnionych dzień wcześniej przecieków z Bundesbanku.

W efekcie rentowności DE10Y obsuwały się przez cały dzień. Pewny zaskoczeniem było wyhamowanie tempa spadku po publikacji słabych danych o produkcji przemysłowej w Eurostrefie, co wskazuje, że dominującym paliwem dla ostatnich ruchów są oczekiwania na EBC. W przypadku dochodowości papierów US10Y mieliśmy do czynienia z podążaniem za papierami niemieckimi przed południem oraz kolejną falą obniżek dochodowości w reakcji na wyprzedaż na otwarciu giełd za Oceanem. Łącznie na przestrzeni dnia krzywa US przemieściła się w dół o 2 pb. w segmencie 2Y oraz 5-6 pb. w segmencie 5-10Y, zaś krzywa DE o 1 o pb. w krótkim końcu i 4 pb. w środku i długim końcu krzywej. Stawki CDS, podobnie jak stawki ASW pozostały stabilne.

Polski rynek długu przed południem podążał za rynkami bazowymi, zaś po południu otrzymał dopalacz w postaci zaskakująco niskiej inflacji w kraju w kwietniu (kons: 0,6% r/r, odczyt: 0,3% r/r, przy czym minimum prognoz wynosiło 0,5% r/r). Na zerowym wzroście inflacji (m/m) zaważyły niespotykane w tym miesiącu w poprzednich latach spadki cen żywności m/m, co obniżyło miesięczny przyrost CPI o 0,12 pp. Jednak nawet w wypadku jedynej kategorii, która wyraźnie kontrybuowała dodatnio do wskaźnika inflacji m/m (+0,14 pp.), czyli cen odzieży i obuwia, jej miesięczny wzrost był wyraźnie poniżej sezonowych wzorców. Szczegółowe przyjrzenie się danym wskazywało na brak presji inflacyjnej. Publikacja danych o inflacji oraz poranny marsz długiego końca i środka krzywej w dół przełożyły się na ruch w dół krzywej w segmencie 2Y-10Y o 9-11 pb. Jedynie segment stóp do 1Y pozostał stabilny. Na zamknięcie dnia krzywa FRA pokazała, że rynek oczekuje pierwszej podwyżki stóp na przełomie sierpnia i września 2015. Tydzień wcześniej krzywa FRA lokowało podwyżkę w okolicach kwietnia 2015.

W czwartek uwaga krajowego rynku będzie skoncentrowana na publikacji wstępnych danych o PKB w Polsce w I kw. Konsensus prognoz mówi o wzroście PKB na poziomie 3,1% r/r. W naszym scenariuszu bazowym widzimy 3,1% r/r wzrostu PKB w 1q14, z ryzykiem w górę. Jednak w obliczu przekonania rynku o dalszym łagodzeniu polityki przez EBC wydaje nam się nieprawdopodobne odreagowanie wczorajszych zniżek rentowności. Odczyt poniżej 3,0% może nasilić zakupy długu.

W naszej opinii obecna ścieżka stóp procentowych wydaje się racjonalna. Zważywszy jednak spodziewaną w II kw. publikację słabszych danych z polskiego rynku wewnętrznego i przemysłu, niż to wynika z dotychczasowych, nie możemy wykluczyć dalszego schodzenia krzywej. Szczególnie, że ich publikacji towarzyszyć będzie kolejna seria niskich odczytów inflacji, co może nasilić wśród inwestorów spekulacje na temat obniżek stóp procentowych.

140515.pko.proc.01.400x140515.pko.proc.02.400x140515.pko.proc.03.400x

Konrad Soszyński
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: