Zdenek Turek

Uncategorized

Członek Rady Nadzorczej Citi Handlowy

Członek Rady Nadzorczej Citi Handlowy

Pan Zdenek Turek odpowiada za całość operacji Citi w Europie. Jest Szefem Klastra Europejskiego oraz CEO Citibank Europe, plc. Pracuje w Dublinie. Citi oferuje szeroki zakres usług bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, bankowości transakcyjnej, jak również w zakresie papierów wartościowych i rynków kapitałowych w całym Regionie Europy Zachodniej, który stanowi jeden z największych rynków Citi na świecie.

Wcześniej Pan Zdenek Turek pełnił funkcję CEO w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz funkcję Citi Country Officer w Rosji i pracował w Moskwie. Operacje Citi w tym regionie obejmowały 8 krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

W latach 2005–2008 Pan Zdenek Turek pełnił rolę Citi Country Officer w regionie Południowej Afryki oraz kierował Regionem Afryki (na stanowisku Divsion Head for Africa), obejmującego 16 krajów, w których Citi prowadzi swoją działalność.

W latach 2002–2005 Pan Turek pełnił funkcję Citi Country Officer na Węgrzech, zarządzając jednocześnie Regionem Europy Środkowej, w skład którego wchodziło pięć krajów (Węgry, Czechy, Rumunia, Słowacja i Bułgaria).

Pan Zdenek Turek rozpoczął pracę w Citi w 1991 r. w Pradze, gdzie sprawował liczne funkcje kierownicze w obszarze Bankowości i Finansowania Przedsiębiorstw, a w 1998 r. awansował na stanowisko Citi Country Officer w Rumunii. Przed rozpoczęciem pracy w Citi, Pan Zdenek Turek był zatrudniony w Departamencie Operacji Walutowych Banku Centralnego Czechosłowacji, gdzie odpowiadał za sektory eksportowe/importowe oraz usług biznesowych (1986-1990).

Następnie dołączył do A.I.C., austriackiej firmy konsultingowej jako Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa w Pradze, gdzie odpowiadał za doradztwo klientom korporacyjnym w zakresie restrukturyzacji i naprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstw przemysłowych. Pan Zdenek Turek ukończył studia magisterskie na kierunku finanse i bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze w 1986 r.

Studiował również w Wharton School na Uniwersytecie Pensylwanii, gdzie w 1997 r. ukończył Zaawansowany Program Rozwoju Kadry Kierowniczej (Advanced Management Development Program). W 2010 r. uzyskał tytuł Executive MBA w wyższej szkole biznesu INSEAD.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.

Źródło: Citi Handlowy
Udostępnij artykuł: