Zdobywaj wiedzę i świadomie korzystaj z usług finansowych

Bankowość

Ruszyła kolejna edycja konkursu o nagrodę Biura Informacji Kredytowej na najlepsze prace magisterską i doktorską, związaną z tematyką wykorzystania informacji w procesie zarządzania ryzykiem. Mogą wziąć w nim udział autorzy prac naukowych obronionych w roku akademickim 2012/2013.

Ruszyła kolejna edycja konkursu o nagrodę Biura Informacji Kredytowej na najlepsze prace magisterską i doktorską, związaną z tematyką wykorzystania informacji w procesie zarządzania ryzykiem. Mogą wziąć w nim udział autorzy prac naukowych obronionych w roku akademickim 2012/2013.

Atrakcyjne nagrody pieniężne dla laureatek pierwszej edycji konkursu zostały właśnie uroczyście wręczone w Warszawie. Konkurs organizowany przez BIK służy upowszechnianiu wysokiej jakości wiedzy o systemach wymiany informacji finansowej oraz o wpływie informacji kredytowej na gospodarkę.

Konkurs pod hasłem "Informacja w procesie zarządzania ryzykiem" przeznaczony jest dla absolwentów szkół wyższych, zarówno państwowych, jak i prywatnych, którzy studiowali w trybie dziennym, zaocznym i wieczorowym. Zwycięzców wyłania jury, w skład którego wchodzą profesorowie wyższych uczelni oraz wybitni praktycy, uznani specjaliści w dziedzinie bankowości i ekonomii. W tegorocznej edycji konkursu nagrodę główną zdobyła praca doktorska na temat zagadnień związanych z funduszami sekurytyzacyjnymi autorstwa Pani Ewy Nastarowicz z Uniwersytetu Łódzkiego. Z kolei w kategorii na najlepszą pracę magisterską, jury nagrodziło Panią Angelikę Steciak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, autorkę pracy dotyczącej wewnętrznych ratingów wykorzystywanych w ocenie ryzyka w bankach.

Zdaniem dr. Krzysztofa Markowskiego, Prezesa Zarządu Biura Informacji Kredytowej konkurs idealnie wpisuje się w misję BIK, jaką jest upowszechnianie wiedzy z zakresu finansów. - Obserwując naszych zagranicznych partnerów widzimy, jak dużą wagę przywiązuje się w innych krajach do kwestii edukacyjnych - mówi dr Krzysztof Markowski. - Działania te prowadzone są równocześnie na wielu poziomach, często już w szkołach podstawowych wprowadza się przedmioty, które uczą młodych ludzi bycia oszczędnym i przedsiębiorczym - komentuje. I zaznacza, że wspieranie powszechnej wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania rynku finansowego, a zwłaszcza edukacja z zakresu odpowiedzialnego kredytowania to ważne elementy budujące dojrzały sektor bankowy.

W opinii laureatek konkursu, ich prace mają przede wszystkim na celu poszerzenie aktualnej wiedzy na temat funkcjonowania systemu finansowego. - Chciałabym, aby wyniki moich badań przyczyniły się do popularyzacji informacji na temat sekurytyzacji wśród uczestników rynków finansowych - mówi Ewa Nastarowicz. Jak zaznacza Angelika Steciak napisanie zwycięskiej pracy było naukowym wyzwaniem, wymagającym wysokich zdolności analitycznych i dużego zaangażowania.

Aby wziąć udział w tegorocznej edycji konkursu wystarczy do końca października 2013 r. wysłać zgłoszenie w formie elektronicznej na adres mailowy konkurs@bik.pl. Szczegółowy opis zasad, sposobu zgłaszania prac i kryteriów ich oceny można znaleźć na stronie www.bik.pl w zakładce dotyczącej konkursu.

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Udostępnij artykuł: