Zdolność kredytowa będzie nadal rosnąć

Komentarze ekspertów

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, niższe stopy procentowe przyniosły w ostatnim miesiącu wyraźny wzrost zdolności kredytowej. Osiągnęła ona rekordowo wysoki poziom i zapewne będzie dalej rosnąć. Nie oznacza to jednak, że kredyt będzie łatwiej dostępny.

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, niższe stopy procentowe przyniosły w ostatnim miesiącu wyraźny wzrost zdolności kredytowej. Osiągnęła ona rekordowo wysoki poziom i zapewne będzie dalej rosnąć. Nie oznacza to jednak, że kredyt będzie łatwiej dostępny.

WIBOR spada nieprzerwanie od trzech miesięcy. Jego wartość w dniu 06. listopada wyniosła 1,94 proc., czyli był o 0,73 punktu procentowego niższy niż na początku sierpnia. W ślad za nim spadło oprocentowanie kredytów, ponieważ wzrosty marż były symboliczne - nie przekraczały średnio 0,01 punktu procentowego miesięcznie.

W listopadzie Rada Polityki Pieniężnej, wbrew oczekiwaniom ekonomistów, zdecydowała się na pozostawienie stóp na dotychczasowym poziomie. Możemy jednak spodziewać się kolejnego cięcia, ponieważ prognozy mówiły o obniżce przynajmniej o 0,25 punktu procentowego. Byłaby to dobra wiadomość zarówno dla osób spłacających już kredyty, jak i dla tych, co dopiero będą się o nie starać.

Łatwiej o kredyt, jeśli masz wkład własny

Wyższa zdolność kredytowa nie oznacza jednak, że będzie łatwiej dostać kredyt. Od początku 2015 roku zacznie obowiązywać w bankach niższy poziom LTV (kwota kredytu w relacji do wartości nieruchomości stanowiącej jego zabezpieczenie), a to oznacza konieczność uruchomienia większego wkładu własnego. Obecnie wystarczy wnieść tylko 5% wartości nabywanej nieruchomości, od stycznia wymagane będzie dwa razy większy. W takim przypadku pomocny będzie program Mieszkanie dla Młodych. Dzięki niemu możemy otrzymać dofinansowanie do wkładu własnego. Niestety nie pomoże on wszystkim - zarówno kredytobiorca, jak i nabywana przez niego nieruchomość musi się kwalifikować na dopłaty.

Jeśli nie posiadamy większych oszczędności i nie możemy liczyć na dofinansowanie powinniśmy się pośpieszyć ze złożeniem wniosku kredytowego. Jeśli zrobimy to niezwłocznie, to powinno jeszcze się udać otrzymać kredyt na obecnie obowiązujących warunkach. Trzeba jednak pamiętać, że proces jest długi. Od złożenia w banku wszystkich niezbędnych dokumentów do wypłaty kredytu może minąć nawet kilka tygodni w trakcie których weryfikowane są przedstawione dokumenty, sprawdzana zdolność kredytobiorców, oraz szacowana wartość nieruchomości. Nawet wydanie pozytywnej decyzji nie zamyka jeszcze sprawy. Musi zostać przygotowana umowa kredytowa, a po jej podpisaniu spełnione warunki do uruchomienia pożyczki (np. w przypadku zakupu nieruchomości a rynku wtórnym, musi zostać zawarta umowa kupna - sprzedaży w formie aktu notarialnego).  Osoby które nie zdarzą przed wejściem w życie zmian i nie kwalifikują się na program Mieszkanie dla Młodych nie będą miały wyjścia i zmuszone zostaną do uruchomienia środków własnych.

Michał Krajkowski - główny analityk, Notus Doradcy Finansowi

Za sprawą decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) zdolność kredytowa wzrosła do poziomów dawno nienotowanych. Obniżenie stóp procentowych i w konsekwencji dalsze spadki stopy Wibor przełożyły się na duże zmiany w dostępnych kwotach. Również polityka banków w zakresie marż odsetkowych spowodowała, że oprocentowanie kredytów rzeczywiście uległo obniżeniu, a korzystne zmiany stopy Wibor nie zostały zniwelowane przez podwyżki marż, jak miało to miejsce już wcześniej. W najbliższym czasie możemy także liczyć na kolejne wzrosty, gdyż można przypuszczać, że RPP nie powiedziała ostatniego słowa i w oczekiwaniu na dalsze działania Wibor ciągle będzie spadał.

Zdolność kredytowa rodziny

W październiku modelowa rodzina osiągnęła rekordowo wysoką zdolność kredytową. Średnia kwota pożyczki, jaką mogła dostać w badanych przez nas bankach wyniosła 464 283 złotych. To o prawie 11 tys. złotych więcej niż miesiąc wcześniej i aż 25 tysięcy więcej niż w czerwcu, kiedy to po raz ostatni zanotowaliśmy spadek zdolności. Najwyższy kredyt był do wzięcia w Banku BGŻ. Jego kwota mogła wynieść nawet 499 tys. złotych. W Banku Pekao S.A. można było wziąć pożyczkę na kwotę 497 tys. złotych, a w Banku Millennium 484 tys. złotych.

Zdolność kredytowa rodziny
141116.notus.wykres.01.600
Opracowanie własne Notus Doradcy Finansowi i MarketMoney.pl

Konrad Pluciński - ekspert MarketMoney.pl

Od początku roku marże banków, w przypadku analizowanych przez nas kredytów, wzrosły średnio o 0,07 punktu procentowego osiągając obecnie poziom około 1,84%. W tym samym czasie WIBOR obniżył się o 28%, przez co oprocentowanie kredytów spadło w ostatecznym rozrachunku z poziomu około 4,47% do 3,77% (zmiana o minus 16% procent). Spowodowało to, że rata kredytu na 300 tysięcy złotych na 30 lat obniżyła się o ponad 120 zł (ponad 8%). Mimo że wynagrodzenie przyjmowane przez nas do liczenia zdolności kredytowej spadło w tym okresie o 8%, to zdolność liczona dla modelowej rodziny zwiększyła się o prawie 7 tysięcy złotych (+1,5%), a w przypadku singla o prawie 10 tysięcy złotych (+4%). Inne czynniki nie wywarły większego wpływu na maksymalną, możliwą do uzyskania kwotę kredytu.

Zdolność kredytowa singla

Rekord zdolności został pobity również w przypadku singla. W październiku mógł on liczyć na średnią pożyczkę w kwocie 259 173 złotych, czyli o ponad 8,5 tysiąca więcej niż we wrześniu. W ciągu ostatnich 4 miesięcy zdolność modelowego singla wzrosła tym samym o ponad 21 tys. złotych. Najwyższą pożyczkę, w kwocie 288 tys. złotych singiel mógł dostać w Banku Pekao S.A., 282 tys. złotych, to oferta mBanku, a 279 tys. złotych to pożyczka w Banku BGŻ.

Zdolność kredytowa singla
141116.notus.wykres.02.600
Opracowanie własne Notus Doradcy Finansowi i MarketMoney.pl

Michał Krajkowski, Notus Doradcy Finansowi
Konrad Pluciński, MarketMoney.pl

* Metodologia badania

Opracowanie zostało przygotowane na podstawie danych z 16 banków (Alior Bank, Bank BGŻ, BOŚ Bank, Bank BPH, BZ WBK, Credit Agricole, Deutsche Bank, Eurobank, Getin Noble Bank, Bank ING, Bank Millennium, mBank, Pekao SA, PKO BP, Pocztowy, Raiffeisen Polbank).

Wyliczenia dotyczą dwóch różnych kredytobiorców: rodziny i singla. W pierwszym przypadku do kredytu przystępuje małżeństwo mające dziecko na utrzymaniu. Kredytobiorcy mają po 35 lat; ich łączne dochody, to dwukrotność średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (7 800,98 zł brutto wg danych za wrzesień 2014); spłacają ratę kredytu w wysokości 300 zł miesięcznie (kredyt gotówkowy w wysokości 5 tys. zł z oprocentowaniem 9,9 procent zaciągnięty na okres 18 miesięcy); posiadają również kartę kredytową z limitem 5 tys. zł i średnim miesięcznym wykorzystaniem limitu 1 tys. zł.

Drugi kredytobiorca, to singiel w wieku 30 lat osiągający dochody w wysokości średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (3 900,49 zł brutto miesięcznie wg. danych za wrzesień 2014). Posiada limit na karcie kredytowej w wysokości 2 tys. zł ze średnim wykorzystaniem 500 zł miesięcznie.

Zdolność kredytowa została wyliczona na podstawie kalkulatorów bankowych obowiązujących w październiku 2014 roku, przy założeniu, że:

  • kredytobiorcy nie są klientami banku (oferta dla nowych klientów),
  • klienci skorzystają z niskokosztowych produktów banku, takich jak konto wraz z zagwarantowaniem wpływów wynagrodzenia lub karta kredytowa,
  • opłaty okołokredytowe nie są kredytowane,
  • klienci posiadają 20 procent wkładu własnego i wnioskują o kredyt na 30 lat.
Udostępnij artykuł: