Zdolność kredytowa bez zmian

Raporty

Rada Polityki Pieniężnej na razie nie obniżyła stóp procentowych, spada jednak stawka WIBOR. Jeśli marże w bankach nie będą rosnąć szybciej niż obecnie, to w najbliższym czasie oprocentowanie kredytów mieszkaniowych powinno spaść.

Rada Polityki Pieniężnej na razie nie obniżyła stóp procentowych, spada jednak stawka WIBOR. Jeśli marże w bankach nie będą rosnąć szybciej niż obecnie, to w najbliższym czasie oprocentowanie kredytów mieszkaniowych powinno spaść.

W drugim kwartale zostało uruchomionych więcej kredytów mieszkaniowych niż w pierwszych trzech miesiącach roku. Prawie 45,5 tys. nowych umów, to jednocześnie lepszy wynik niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Ciągle spada jednak zainteresowanie kredytami w programie Mieszkanie dla Młodych. Aby poprawić sytuację i zachęcić do składania wniosków o kredyt ze wsparciem Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przedstawiło projekt zmian w ustawie o MdM. Jeśli propozycje wejdą w życie, to najbardziej skorzystają na nich rodziny wielodzietne. Jak na razie ponad ¾ wniosków o kredyt na preferencyjnych warunkach pochodzi od singli i bezdzietnych małżeństw.

W przypadku osób wychowujących przynajmniej trójkę dzieci maksymalny metraż, dla którego liczona jest dopłata może wynieść aż 65 m/kw, a nie 50 m/kw jak jest obecnie. Zwiększony może zostać również parametr procentowy odpowiadający za wysokość dofinansowania. Rodziny z jednym dzieckiem będą mogłyby otrzymać 20% wartości odtworzeniowej, a rodziny posiadające trójkę lub więcej dzieci otrzymałyby dofinansowanie w wysokości aż 25% wartości nieruchomości. Oznacza to, że liczona w nowy sposób dopłata mogłaby być ponad dwa razy większa niż obecnie.

Nowelizacja zakłada również inne zmiany. Dzięki nim łatwiej będzie kupić od dewelopera gotowe już mieszkanie, a do kredytu w charakterze dodatkowego kredytobiorcy będzie mogła przystąpić dowolna osoba. O finansowe wsparcie będą się mogli ubiegać również członkowie spółdzielni mieszkaniowych. Nowości mogą wejść w życie już od początku przyszłego roku.

Koszt kredytu bez większych zmian

Rada Polityki Pieniężnej, na swoim wrześniowym posiedzeniu zadecydowała o pozostawieniu stóp na dotychczasowym poziomie. Główna stopa procentowa i tak już jest rekordowo niska i wynosi obecnie 2,5%. Rynek zdawał się oczekiwać innej decyzji, na co wskazuje spadek poziomu stawki WIBOR. W ciągu miesiąca obniżył się on z 2,67% do 2,52% i dalej spada. Niższy WIBOR bezpośrednio wpływa za spadek oprocentowania kredytów i pośrednio na poprawę zdolności kredytowej. Dla kredytu na 300 tys. złotych, na 30 lat z marżą w wysokości 1,8%, spadek stawki bazowej o 0,15 punktu procentowego oznacza oszczędność na racie w wysokości 25 złotych.

Michał Krajkowski - główny analityk, Dom Kredytowy Notus

Kolejny miesiąc z rzędu zdolność kredytowa utrzymuje się na niemal niezmienionym poziomie. Niewielkie zmiany są jedynie wynikiem wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, ale jednocześnie obserwujemy powolny, ale systematyczny wzrost oprocentowania kredytów. W najbliższych miesiącach możemy oczekiwać nieco większej poprawy w zakresie dostępnych kwot. Wpłynąć na to może oczekiwana przez rynek obniżka stóp procentowych dokonana przez Radę Polityki Pieniężnej. Spowoduje to obniżenie oprocentowania, ale tylko pod warunkiem, że decyzja RPP nie zostanie zniwelowana przez banki i podwyżki marż kredytowych.

 

Zdolność kredytowa rodziny

Kolejny miesiąc z rzędu zdolność kredytowa pozostaje na podobnym poziomie. Nie widać znaczących zmian, które zachodziłyby w ofercie banków jak i w ich wewnętrznych regulacjach dotyczących udzielania kredytów mieszkaniowych. Różnice w zdolności, w tym miesiącu jej kilkuprocentowy wzrost, wynikają z innych, zewnętrznych czynników. Jest to przede wszystkim wzrost średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw przyjmowanego do wyliczeń jako dochód wnioskodawców.

W sierpniu zdolność kredytowa liczona dla trzyosobowej rodziny wyniosła średnio 449 342 złotych, czyli o 5 889 złotych więcej niż miesiąc wcześniej. Najwyższą kwotę - 493 tys. złotych - oferował Bank BGŻ. O tysiąc złotych mniej kredytobiorcy mogli otrzymać w banku Pekao SA, a 471 tys. złotych, to maksymalna kwota kredytu w Banku Millennium. Średnia marża kredytu wyniosła 1,81%.

Zdolność kredytowa rodziny
140914.zdolnosc.kredytowa.rodziny.01.600
Opracowanie własne DK Notus i MarketMoney.pl

Konrad Pluciński - ekspert MarketMoney.pl

W zamyśle twórców, zmiany w ustawie o MdMie mają zachęcić rodziny wielodzietne do zakupu własnego mieszkania. W praktyce, zapewne nie przełoży się to na znaczący wzrost liczby umów kredytowych. Choć kredytobiorcy mogą zyskać dwa razy większą dopłatę niż obecnie, to trzeba pamiętać, że wieloosobowe gospodarstwa domowe zawsze będą miały niższą zdolność kredytową. Dzieje się tak dlatego, że bank przyjmuje koszt utrzymania każdej osoby w rodzinie i nawet większy wkład własny może się okazać niewystarczającym rozwiązaniem tego problemu.

Poza tym nowa propozycja nie przewiduje jakichkolwiek zmian w ustalaniu limitów ceny metra, a to właśnie trudności w znalezieniu mieszkania spełniającego warunki ustawy są największym hamulcem rozwoju programu. Proponowana nowelizacja sprawia wrażenie bardziej zagrywki marketingowej niż realnego rozwiązania problemów dużych rodzin. Nie stanowi też efektywnego pomysłu na walkę z niżem demograficznym, skoro nie zachęca młodych ludzi do zakładania rodzin i starania się o dzieci.

Zdolność kredytowa singla

Największą kwotą kredytu singiel mógł dostać w sierpniu w Banku Pekao SA. Była to kwota 287 tys. złotych. Kredyt na 278 tys. złotych mógł dostać w mBanku, a 277 tys. złotych w Banku BGŻ. Średnia zdolność kredytowa singla wyniosła w sierpniu 248 234 złote i była wyższa niż w lipcu o 6 811 złotych. Marża wyniosła średnio 1,84%

Zdolność kredytowa singla
140914.zdolnosc.kredytowa.singla.01.600
Opracowanie własne DK Notus i MarketMoney.pl

Konrad Pluciński - MarketMoney.pl
Michał Krajkowski - Dom Kredytowy Notus

* Metodologia badania

Opracowanie zostało przygotowane na podstawie danych z 16 banków (Alior Bank, Bank BGŻ, BOŚ Bank, Bank BPH, BZ WBK, Credit Agricole, Deutsche Bank, Eurobank, Getin Noble Bank, Bank ING, Bank Millennium, mBank, Pekao SA, PKO BP, Pocztowy, Raiffeisen Polbank).

Wyliczenia dotyczą dwóch różnych kredytobiorców: rodziny i singla. W pierwszym przypadku do kredytu przystępuje małżeństwo mające dziecko na utrzymaniu. Kredytobiorcy mają po 35 lat; ich łączne dochody, to dwukrotność średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (7 929,82 zł brutto wg danych za lipiec 2014); spłacają ratę kredytu w wysokości 300 zł miesięcznie (kredyt gotówkowy w wysokości 5 tys. zł z oprocentowaniem 9,9 procent zaciągnięty na okres 18 miesięcy); posiadają również kartę kredytową z limitem 5 tys. zł i średnim miesięcznym wykorzystaniem limitu 1 tys. zł.

Drugi kredytobiorca, to singiel w wieku 30 lat osiągający dochody w wysokości średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (3964,91 zł brutto miesięcznie wg. danych za lipiec 2014). Posiada limit na karcie kredytowej w wysokości 2 tys. zł ze średnim wykorzystaniem 500 zł miesięcznie.

Zdolność kredytowa została wyliczona na podstawie kalkulatorów bankowych obowiązujących w sierpniu 2014 roku, przy założeniu, że:

  • kredytobiorcy nie są klientami banku (oferta dla nowych klientów),
  • klienci skorzystają z niskokosztowych produktów banku, takich jak konto wraz z zagwarantowaniem wpływów wynagrodzenia lub karta kredytowa,
  • opłaty okołokredytowe nie są kredytowane,
  • klienci posiadają 20 procent wkładu własnego i wnioskują o kredyt na 30 lat.
Udostępnij artykuł: