Zdradzamy tytuły wystąpień Ekspertów II Polskiego Kongresu Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu 2014

Finanse i gospodarka

Szanowni Państwo,20 maja spotykamy się w Warszawie na II Polskim Kongresie Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu 2014, który będzie niósł ze sobą ogromną dawkę wiedzy m.in. dla ludzi świata biznesu oraz in-house lawyers. Prócz interdyscyplinarnej debaty dotyczącej korelacji systemu rozwiązywania sporów i oczekiwań biznesu w części pierwszej, proponujemy swoiste kompendium wiedzy o sporach korporacyjnych w części drugiej.

Szanowni Państwo,20 maja spotykamy się w Warszawie na II Polskim Kongresie Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu 2014, który będzie niósł ze sobą ogromną dawkę wiedzy m.in. dla ludzi świata biznesu oraz in-house lawyers. Prócz interdyscyplinarnej debaty dotyczącej korelacji systemu rozwiązywania sporów i oczekiwań biznesu w części pierwszej, proponujemy swoiste kompendium wiedzy o sporach korporacyjnych w części drugiej.

Oto niektóre tematy wystąpień Ekspertów:

  • "Działania Ministerstwa Gospodarki w kierunku poprawy warunków dla przedsiębiorców w zakresie systemu rozwiązywania sporów"
  • "Przygotowywanie świadków w postępowaniach arbitrażowych"
  • "Zdatność arbitrażowa sporów ze stosunku spółki handlowej (korporacyjnych) de lege lata, w oparciu o stan doktryny"
  • "Zaskarżanie uchwał organów spółek kapitałowych przez osoby trzecie"
  • "Kwestia zdatności arbitrażowej sporów o ważność uchwał (jako kluczowej kategorii sporów korporacyjnych) w oparciu o analizę (krytyczną) stanu orzecznictwa w tym zakresie"
  • "Rola sądu rejestrowego w kontroli uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych w świetle najnowszej uchwały siedmiu sędziów z 18.9.2013 r., sygn. akt: III CZP 13/13"
  • "Zdatność arbitrażowa sporów korporacyjnych w prawie niemieckim i austriackim - rys prawnoporównawczy"
  • "Czy likwidacja postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych była zasadna?"
  • "Zdatność arbitrażowa sporów korporacyjnych - wnioski de lege ferenda"

Rejestracja jest dostępna tutaj.

Źródło: Fundacja Instytut Allerhanda

Udostępnij artykuł: