Zdrowie na Piątkę w Raiffeisen Polbank

Bankowość

.W koszyku znajduje się pięć spółek reprezentujących koncerny farmaceutyczne; Maksymalny możliwy zysk jest nieograniczony; Ochrona kapitału została ustalona na poziomie 95% w dniu zakończenia okresu ubezpieczenia.

.W koszyku znajduje się pięć spółek reprezentujących koncerny farmaceutyczne; Maksymalny możliwy zysk jest nieograniczony; Ochrona kapitału została ustalona na poziomie 95% w dniu zakończenia okresu ubezpieczenia.

Do 30 kwietnia 2014 r. klienci Raiffeisen Polbank mogą przystępować do 2-letniego ubezpieczenia strukturyzowanego "Zdrowie na Piątkę", przygotowanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Instrumentem bazowym inwestycji jest koszyk pięciu znanych, globalnych spółek z branży farmaceutycznej - GlaxoSmithKline PLC, Roche Holding AG, Novartis AG, Johnson & Johnson oraz Sanofi. Firmy te, posiadające rozpoznawalne na świecie marki oraz silną pozycję w branży, są również liderami pod względem prowadzonych badań nad nowymi lekami i rozwoju technologii ich produkcji.

Spółki otrzymały pozytywne rekomendacje analityków względem perspektyw ich wzrostu. W ostatnim roku (od 3.01.2013 r. do 3.01.2014 r.) stopy zwrotu z notowań akcji firm z koszyka wyniosły: Roche Holding AG 32,93%, Johnson & Johnson 29,84%, Novartis AG 22,06%, GlaxoSmithKline PLC 17,68%, Sanofi 4,74%.

W skład koszyka wchodzi pięć spółek, natomiast do wyliczenia stopy zwrotu z koszyka uwzględnione będą tylko cztery z nich o najwyższej stopie zwrotu. Dwa najlepsze wyniki zostaną przemnożone przez współczynnik 0,7, natomiast dwa kolejne pozostaną bez zmian. Spółka o najniższej stopie zwrotu nie będzie brana pod uwagę przy wyliczaniu stopy zwrotu z koszyka. Suma powyższych wyników zostanie podzielona przez cztery. Jeżeli wynik tego działania będzie większy lub równy zero, stopa zwrotu z koszyka zostanie powiększona o kupon w wysokości 5% składki. Premia będąca sumą stopy zwrotu z koszyka oraz kuponu doliczana jest do sumy ubezpieczenia, której wartość wynosi 95% wpłaconej składki. Dla przykładu: jeżeli stopa zwrotu z koszyka liczona zgodnie z warunkami powyżej wyniesie 20%, to klient zarobi również 20%.

Okres ochrony ubezpieczeniowej rozpocznie się 9 maja 2014 r. i trwać będzie do 5 maja 2016 r. Wahania notowań spółek w trakcie trwania okresu ubezpieczenia nie mają znaczenia dla finalnej wysokości premii.

Rezygnacja z ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia liczona jest według wzoru na wartość wykupu, która równa jest bieżącej wartości składki pomniejszonej o opłatę za wykup, tj. 1% bieżącej wartości składki. Bieżąca wartość dla 100 zł składki prezentowana jest na stronie internetowej www.warta.pl. W przypadku rezygnacji ubezpieczonego z przystąpienia do umowy ubezpieczenia po zakończeniu okresu subskrypcji a przed rozpoczęciem okresu odpowiedzialności, opłata za rezygnację wynosi 1% bieżącej wartości składki. Szczegóły na temat zasad i terminów wypłaty wartości wykupu znajdują się w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia "Zdrowie na Piątkę", które otrzymuje klient przy podpisaniu umowy.

Minimalna kwota składki to 5.000 zł. Klienci nie ponoszą opłat wstępnych za przystąpienie do ubezpieczenia.

Źródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: