Zdzisław Kupczyk: Prognoza 2015

Tylko u nas

Wypowiedź dla aleBank.pl: Zdzisław Kupczyk - Prezes Zarządu, Bank BPS

Zdzisław Kupczyk: Zdecydowanie 2015 rok będzie rokiem bardzo napiętych działań i terminów. Odwołując się do postulatów banków spółdzielczych – uważam, że zasadnych – także banki zrzeszające podnoszą ten postulat, aby 80 procent składki płaconej na BFG zatrzymać w zrzeszeniach i przekazać tę składkę na budowanie funduszu, który będzie stanowił finansową podstawę bezpieczeństwa funduszu zabezpieczającego. To jest bardzo istotny i wymierny postulat. Zważywszy również na to, że obciążenia podatkowe są bardzo ważne mamy kolejny postulat aby zwolnić uczestników IBSu i Zrzeszenia z podatku VAT we wzajemnych relacjach w przypadku świadczenia sobie wzajemnych usług. Niejednokrotnie powielamy podatek VAT i obciążamy się daniną na rzecz budżetu.

Jeżeli mamy zbudować system bezpieczeństwa, który autentycznie będzie wspierał podmioty potrzebujące wsparcia i w ten sposób odciąży Bankowy Fundusz Gwarancyjny i w pewnym sensie budżet to warto jest w ten system zainwestować. To jest po pierwsze pomoc, która ma charakter zwrotny. Bezpieczeństwo przekłada się na lepsze wyniki i w następnych latach na płacenie coraz wyższych podatków jeżeli chodzi o opodatkowanie zysku, czy bieżących wyników banków spółdzielczych. To nie są pieniądze raz na zawsze zamrożone. To jest dobra inwestycja ze strony władz państwowych jeżeli chodzi o utrzymanie sektora, który jest ważny dla gospodarki, utrzymanie go w dobrej kondycji i stworzenie takiego systemu bezpieczeństwa, który nie będzie absorbował uwagi państwa jeżeli chodzi o zabezpieczenie pod względem efektywnościowym całego sektora.

Ponieważ jest to coś nowego w systemie banków spółdzielczych w Polsce, w związku z tym odnosimy się do szacunków jakie możemy poczynić w oparciu o istniejące struktury w banku zrzeszającym. Część czynności wykonywanych na rzecz nowego systemu z pewnością będzie odzwierciedleniem tego, co my już robimy – agregujemy pewne informacje, pozyskujemy informacje z całego zrzeszenia i prezentujemy je jako grupa. W związku z tym wiemy ile osób jest potrzebnych,  jaki potrzebny jest fundusz płac – oczywiście to także jest hipotetyczne ponieważ nie wiemy do końca czy tam będzie potrzebna taka, a nie inna ilość osób.

W zależności od tego jaką formułę przybierze model –  są dwa prezentowane przez ustawę – model IBSu realizowany w oparciu o bank zrzeszający i jego infrastrukturę, lub też w formie osoby prawnej, działający zewnętrznie – może być to spółka prawa handlowego, spółdzielnia osób prawnych. W zależności od tego gdzie to będzie usytułowane będą generowane określone koszty. Jeżeli chodzi o system funkcjonujący w oparciu o bank zrzeszający i wykorzystanie jego infrastruktury – będzie taniej, bo to już jest. To powinno być doskonalone, ale koszty są już w zasadzie w części poniesione, a zatem nie wymaga to tworzenia całej infrastruktury od podstaw. Co do szczegółów to będziemy je określać – jaki zakres działań analitycznych, agregujących, wsparcia, kontroli, monitoringu – to będą elementy składowe, które należy wycenić. One są w pewnym sensie wycenione, ale to wymaga jeszcze akceptacji i uszczegółowienia po stronie odbiorców czyli banków spółdzielczych, ale także baku zrzeszającego. Instytucjonalny system ochrony sytuuje wszystkie podmioty na tym samym poziomie jeżeli chodzi o wzajemne relacje, obowiązki i prawa. Nie ma dominacji żadnego z podmiotów nawet jeżeli jeden z nich będzie spełniał funkcje usługowe dla całego zrzeszenia. To się ma absolutnie nijak do zdominowania poszczególnych uczestników.

Zobacz również rozmowę w wersji wideo: „Zdzisław Kupczyk: Prognoza 2015”

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: