Zdzisław Kupczyk: tak widzę bankowość spółdzielczą

Bankowość spółdzielcza / Multimedia

Bankowość spółdzielcza jest swoistą wartością. Niektórzy mówią o bankowości spółdzielczej jako o problemie. Nie chciałbym aby tak nas stygmatyzowano – mówił podczas Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej Zdzisław Kupczyk, odchodzący na emeryturę Prezes Banku Polskiej Spółdzielczości

Zdzisław- Kupczyk-przes-zarządu-BPS
Fot. aleBank

Bankowość spółdzielcza jest swoistą wartością. Niektórzy mówią o bankowości spółdzielczej jako o problemie. Nie chciałbym aby tak nas stygmatyzowano – mówił podczas Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej Zdzisław Kupczyk, odchodzący na emeryturę Prezes Banku Polskiej Spółdzielczości

#ZdzisławKupczyk: Tak długo jak istnieje autonomiczność, samodzielność, umiejętność poruszania się po lokalnym rynku, tak długo mamy do czynienia ze spółdzielczością #BPS #FLBS

Przy ocenie bankowości spółdzielczej nie jest brany pod uwagę kapitał społeczny, który zbudowała  przez ponad 100 lat swojego istnienia. Nie ma narzędzi, które mogłyby to zmierzyć. Niektórzy, tę formę działalności uważają za archaiczną - mówił podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych Zdzisław Kupczyk, Prezes Banku Polskiej Spółdzielczości w wywiadzie dla aleBank.pl.

Zachód docenia bankowość spółdzielczą

Zwrócił uwagę na fakt, że społeczeństwa zachodnie pielęgnują bankowość spółdzielczą  uważając ją za istotny czynnik życia gospodarczego, istotny czynnik rozwoju w kategoriach finansowych, mentalnych społecznych.W jego opinii bankowość spółdzielcza  jest zwornikiem środowiskowym. Potrafi integrować wokół siebie społeczności lokalne. Reaguje na potrzeby lokalne. Takich cech nie mają banki komercyjne.

Bankowość spółdzielcza na trudne czasy?

Zdaniem prezesa Zdzisława Kupczyka bankowość spółdzielcza musi się otworzyć na nowe szanse. Ale jednocześnie musi być zrozumienie fenomenu bankowości spółdzielczej po stronie regulatorów i nadzorców.W jego opinii nadzorcy i regulatorzy  powinni razem z przedstawicielami branży spółdzielczej przejrzeć regulacje, bo  niektóre z nich są martwe, i zastanowić się nad wprowadzeniem nowych, odpowiednich dla bankowości spółdzielczej.Odchodzący prezes BPS uważa, że nadzorowi bankowemu powinno zależeć, aby zbiorowy podmiot jakim jest bankowość spółdzielcza został utrzymany.Dlaczego? Bo działa bardzo elastycznie. Należy go zachować jako swoistą rezerwę interwencyjną na różne okoliczności. Tę  swoją cechę banki spółdzielcze udowodniły już wielokrotnie - zaznacza Zdzisław Kupczyk.I dodaje: Bankowości spółdzielczej powinny być dedykowane obszary, które ona tradycyjnie obsługuje. Nie chodzi tu o specjalny protekcjonizm, ale o to aby bankowość spółdzielcza mogła  się angażować np. w ratowanie zawodów ginących, w budowanie zamożności w środowiskach lokalnych, w tworzenie miejsc pracy na obszarach objętych swoim działaniem.

Kiedy integrować?

Odnosząc się do wygłoszonej podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych przez prof. Małgorzatę  Iwanicz – Drozdowską, wiceprzewodniczącą KNF tezy, że banki spółdzielcze powinny się przede wszystkim  modernizować i integrować, prezes Zdzisław Kupczyk stwierdza:- Wszystko musi mieć wymiar racjonalny. Byłoby źle gdyby powstrzymanie się od koniecznych działań prowadziło do deprecjacji tej wartości jaką jest bank spółdzielczy. Jeżeli są symptomy, że dany bank spółdzielczy w perspektywie kilku lat nie osiągnie określonego optimum, które pozwoli mu dalej się rozwijać i funkcjonować,  to powinien czym prędzej podejmować działania zmierzające do znalezienia partnera, do zbudowania większego potencjału, pozostawiając swoje placówki tam gdzie one są. Wtedy być może będą one bardziej atrakcyjne dla klientów, może bank pozyska klientów, którzy sprowadzili się do mniejszych miejscowości z dużych miast, i którzy  być może będą chcieli korzystać z usług bardzo blisko położonego ich miejsca zamieszkania banku spółdzielczego.Dodaje, że należy zadbać o to aby takie integracje nie zachodziły w sytuacjach krańcowych kiedy nie ma już innego wyjścia, ale żeby miały miejsce znacznie wcześniej.

Bankowość spółdzielcza i tożsamość kulturowa

Nie należy jednak integracji banków traktować jako narzędzia, które będzie nadużywane. Intensywna konsolidacja prowadząca do powstania jednego banku praktycznie zabije bankowość spółdzielczą.Swoją wypowiedź  odchodzący prezes Banku Polskiej Spółdzielczości, Zdzisław Kupczyk kończy przesłaniem: Tak długo jak istnieje autonomiczność, samodzielność, umiejętność poruszania się po lokalnym rynku, tak długo mamy do czynienia ze spółdzielczością. To nie jest tylko kwestia stworzenia jakiejś atrapy, struktury, która się będzie nazywać Bank Spółdzielczy, bo względy prawne będą spełnione. Tu chodzi o coś zupełnie innego, tu chodzi o coś o czym powinniśmy zawsze pamiętać: nie trwoni się, nie marnotrawi kapitału społecznego, bo to buduje naszą państwowość. To buduje naszą kulturową odrębność, i to daje nam poczucie tożsamości w środowisku, w którym jesteśmy. My tego bardzo wszyscy potrzebujemy. 
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: