Zdzisław Kupczyk: Ustawa potrzebna od zaraz

Tylko u nas

Wypowiedź dla aleBank.pl: Zdzisław Kupczyk - Prezes Zarządu, Bank BPS

Wypowiedź dla aleBank.pl: Zdzisław Kupczyk - Prezes Zarządu, Bank BPS

Zdzisław Kupczyk: Z pewnością nowa regulacja ustawowa nakłada szereg nowych obowiązków i przed bankami stawia szereg wyzwań. Istotną kwestią do uregulowania jest kwestia finansowania całego projektu. Co do pewnych treści i zapisów, które budziły na początku szereg emocji środowisko bankowości spółdzielczej osiągnęło pewien poziom kompromisu i zaakceptowało szereg rozwiązań, natomiast z obawą spogląda w stronę możliwości finansowych zrealizowania całego projektu.

Istotną kwestią jest duży ciężar finansowy jeżeli chodzi o szereg obciążeń natury formalno-prawnej. W związku z tym są postulaty aby zmodyfikować dotychczasowe obciążenia kierowane do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także z racji płaconych podatków.

Chciałbym nadmienić, że łączne obciążenia podatkowe na dzień dzisiejszy całego Zrzeszenia to jest około 150 mln zł. Jeżeli chodzi o składkę łączną banków spółdzielczych czyli banku zrzeszającego na rzecz Bankowego Funduszy Gwarancyjnego to jest 113 mln - zatem proszę zważyć jak się to ma do wypracowanego wyniku, który łącznie wynosi ponad 350 mln zł wydolności ekonomicznej banków spółdzielczych.

Jeżeli budujemy system, który ma gwarantować bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom tego procesu tj. bankom zrzeszonym w zrzeszeniu BPS i bankowi zrzeszającemu - w drugim zrzeszeniu podobnie - a także w sposób pozytywny oddziaływać na środowisko i system bankowy w Polsce, system finansowy państwa, uczestnictwo w procesie tworzenia funduszu i instytucjonalnego systemu bezpieczeństwa powinno być proporcjonalnie rozłożone na uczestników, którzy będą  z tego bezpieczeństwa korzystać. Budowanie systemu asekuracyjnego powinno być zamknięte w jak najkrótszym czasie. Dość wspomnieć, że w krajach zachodnich jeżeli chodzi o sektor bankowości spółdzielczej instytucjonalny system ochrony był budowany przez około 80 lat. My mamy ustrojowe przyspieszenie. Musimy to zrobić w krótszym czasie, ale są optymalne możliwości, których się przekraczać nie da. Sięgając do teoretycznych rozważań na temat realizacji celów dla realizacji takiego celu potrzebne są pieniądze, środki techniczne i kompetentni ludzie. Jeżeli spełnimy te warunki na poziomie optymalnym wtedy mamy szansę uzyskać powodzenie o którym mówi dyrektywa i którego tak naprawdę oczekujemy.

Poza tym istotną kwestią jest aby wypracować taką formułę funkcjonowania, która pozwoli w sposób efektywny, bardzo skuteczny zarządzać systemem bezpieczeństwa. To jest element, który musi być dopracowany i ostatecznie pod względem prawnym implementowany, skierowany do realizacji.

To są elementy, które wymagają wypracowania, ale ważne aby proces legislacyjny mógł się zamknąć w stosunkowo krótkim czasie, ponieważ następstwa tego procesu to są konkretne działania, które obciążają banki spółdzielcze i zrzeszające. Musimy mieć czas, a mamy go coraz mniej, na zdrożenie do praktycznej realizacji.              

Zobacz również rozmowę w wersji wideo: "Zdzisław Kupczyk: Ustawa potrzebna od zaraz"

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: