Zdzisław Sokal – Zgodnie z zapisami dyrektywy

Multimedia

Zdzisław Sokal, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w wywiadzie dla portalu aleBank.pl

Zdzisław Sokal, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w wywiadzie dla portalu aleBank.pl

Bankowy Fundusz Gwarancyjny i pełni funkcję organu Resolution. Tą funkcję w tym roku trzeba było zrealizować w Formule takiej praktycznej poprzez przygotowanie planów przymusowej restrukturyzacji dla banków komercyjnych, banków spółdzielczych i dla skoków i oczywiście dla firm inwestycyjnych. To było poważne wyzwanie, trzeba było zrobić około 700 planów przymusowej restrukturyzacji co było wysiłkiem dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ale również dla banków, dlatego chciałbym bardzo gorąco podziękować wszystkim bankom, wszystkim instytucjom które wspierały nas, które przekazywały informacje. To wszystko pozwoliło nam na to że w terminie ustawowym zrealizowaliśmy swoje zobowiązanie w postaci przygotowania planu przymusowej restrukturyzacji. W tych planach, po przygotowaniu tych planów, oczywiście po kwestiach formalnych, przesłaliśmy do wszystkich podmiotów, do wszystkich banków streszczenia planów przymusowej restrukturyzacjiW tym streszczeniu były trzy podstawowe elementy: pierwsze to jest kwestia przestawienia narzędzia resolution drugie to jest wskazanie wielkości MREL-a i trzeci punkt z ocena planu restrukturyzacji stwierdzenie czy jest plan wykonalny czy nie. To są bardzo ważne elementy, to ma po raz pierwszy taki praktyczny aspekt.

Zobacz i posłuchaj rozmowy na naszym kanale aleBankTV na YouTube albo na końcu artykułu

Stąd jeśli chodzi o kwestię MREL to oczywiście, to jest jakieś obciążenie sektora bankowego, zdajemy sobie sprawę z tego. Natomiast, niestety bezpieczeństwo kosztuje i wydaje się że te nakłady które będzie trzeba ponieść związku z budowa MRELa gdzie te kryteria, parametry które przedstawiliśmy, przyjęliśmy w polityce Mrelowskiej, wydaje się że nie są restrykcyjne. W miarę możliwości staraliśmy się brać pod uwagę sytuację sektora polskiego, to również, że poziom bezpieczeństwa w sektorze Banków Polskich i cały system finansowy jest bezpieczny.Natomiast te parametry w postaci pięcioletniego okresu czasu, wydaje się że one są optymalne. Pięcioletni okres jest na tyle długi, że można się przygotować, ale też jest przewidywalny w jakiś sposób.

Kwestie dodatkowe to, ograniczenie możliwości kwalifikowania do MREL-a zobowiązań podporządkowanych w tych które są w rękach detalistów, to jak gdyby ze względów bezpieczeństwa. Ogólnie mówiąc te parametry które w polityce MRELowskiej przedstawiliśmy one powinny być wydaje się jak gdyby do zaakceptowania, ale jesteśmy oczywiście otwarci, patrzymy na to co się dzieje u nas w kraju, również patrzymy na to co się dzieje w otoczeniu regulacyjnym. Do końca 2018 roku Polska tak jak wszystkie inne kraje będzie musiała za implementować dyrektywę która pozwoli na to żeby wprowadzić specjalna kategorie długu podporządkowanego. Mamy termin do końca roku.W tej chwili jest już rozpoczęta procedura w tym zakresie, będzie zmiana ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym na bazie tej ustawy. Będą zmiany w prawie upadłościowym artykuł 440.Szanowni państwo, doświadczenia naszych planów przymusowej restrukturyzacji są bardzo pozytywne. W ogóle to wydaje mi się że trzeba pamiętać że w tym procesie przygotowania planów uczymy się, my się uczymy, ale również sektor się uczy. W tym roku zbudawaliśmy plany przymusowej restrukturyzacji pierwsi w relacji do planów naprawy. W kolejnych latach będziemy korzystali z doświadczeń lat poprzednich ale oraz z doświadczeń w zakresie tego co banki przestawiają zakresie bezpieczeństwa, mianowicie plany przymusowej restrukturyzacji.Dobry plan proszę państwa, dobra współpraca z bankami, powoduje że tak naprawdę tego resolution nie powinno być nigdy. Dobre resolution to jest resolution takie które tak naprawdę jest ma charakter potencjału pewnego do wykorzystania, a wcale nie musi być wykorzystany i to jest tam gdyby bardzo ważny element Mam nadzieję że działania w zakresie L-intervention, działania w zakresie nadzoru, w zakresie resolution, będą powodowały że nie będzie potrzeby przeprowadzania resolution.Zwracam uwagę również że Bankowy Fundusz Gwarancyjny oczywiście zaimplementował również dyrektywę DGS i w sytuacji upadłości która jest podstawowym narzędziem restrukturyzacji ma właściwy poziom funduszy do tego żeby wypłacać środki gwarantowane czyli tak naprawdę mały pełno komplementarne działanie z jednej strony mamy Resolution mamy plany przymusowej restrukturyzacji które są przygotowane udoskonalane z drugiej strony mamy narzędzie w postaci wypłaty środków Gwarantowanych i poziom poziom funduszy który pozwala na bieżące reakcję w tej materii a gdyby były jakieś sytuacje nadzwyczajne to są również inne instrumenty które pozwalają na ten żeby działać skutecznie. Polski System Bankowy na dzień dzisiejszy jest stabilny, bezpieczny a narzędzia które zostały zaimplementowane powodują że ta stabilność jest jeszcze większa.
Udostępnij artykuł: