Ze szkolnego NNW korzysta 8 na 10 uczniów

Finanse i gospodarka

Ze statystyk Biura Rzecznika Ubezpieczonych wynika, że 8 na 10 uczniów korzysta ze szkolnego ubezpieczenia NNW. Dane Ministerstwa Edukacji Narodowej wskazują, że w minionym roku szkolnym w Polsce uczyło się 4,33 mln uczniów. Można więc szacować, że ok. 3,5 mln dzieci posiadało szkolne ubezpieczenie NNW. Grupowe ubezpieczenie NNW jest popularne, bo często wykorzystywane.

Ze statystyk Biura Rzecznika Ubezpieczonych wynika, że 8 na 10 uczniów korzysta ze szkolnego ubezpieczenia NNW. Dane Ministerstwa Edukacji Narodowej wskazują, że w minionym roku szkolnym w Polsce uczyło się 4,33 mln uczniów. Można więc szacować, że ok. 3,5 mln dzieci posiadało szkolne ubezpieczenie NNW. Grupowe ubezpieczenie NNW jest popularne, bo często wykorzystywane.

W pakiecie z grupowym ubezpieczeniem NNW dzieci kupowane jest często ubezpieczenie majątku szkoły czy OC nauczycieli. Nauczyciele mogą być objęci ochroną w ramach ubezpieczenia NNW już za 1 zł, jeżeli szkodowość placówki nie przekracza 50 proc. Nauczyciele mogą również wykupić ubezpieczenie ochrony prawnej. Daria Gorajska z Concordii Ubezpieczenia wyjaśnia, że może być ono przydatne m.in. w zakresie postępowań dyscyplinarnych i administracyjnych związanych z wykonywanym zawodem czy w przypadkach dochodzenia własnych roszczeń odszkodowawczych.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: