Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju

Bankowość

W dniu 16 maja 2014 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju. Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej.

W dniu 16 maja 2014 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju. Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej.

W zebraniu uczestniczyło 51 delegatów oraz zaproszeni goście, wśród nich:, Pan Zdzisław Kupczyk  - Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA oraz Pan Mieczysław Groszek - Wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich.

Ważnym punktem obrad Zebrania Przedstawicieli było dokonanie wyboru Rady Nadzorczej na kadencję 2014-2018. W skład nowej Rady zostali powołani: Paweł Gajdzik, Roman Jakubowski, Jacek Jeleń, Zbigniew Klimek, Halina Krajewska, Marian Jarosz, Ludwik Piechaczek, Dorota Piekarska oraz Roman Żbel.

Podczas obrad jednogłośnie podjęto uchwały w sprawie:

  • Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2013,
  • Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  Banku oraz  z badania sprawozdania  finansowego Banku za 2013 rok,
  • Zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku  za 2013 rok,
  • Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku.

Zysk netto wykazany w Sprawozdaniu finansowym Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za rok obrachunkowy 2013 w kwocie: 4 881 701,18 zł w całości został przeznaczony na Fundusz Zasobowy.

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju upoważniło także Zarząd Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju do aktywnego uczestnictwa we wdrożeniu w Zrzeszeniu BPS  modelu  systemowego opartego na art.113 ust. 7 Rozporządzenia Nr 575/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, w wersji uproszczonej tzn.  Zrzeszenia Zintegrowanego.

Tegoroczne Zebranie Przedstawicieli było także doskonałą okazją do wyróżnienia osób, które przyczyniły się do wzmocnienia Banku oraz do utrwalenia jego wizerunku na lokalnym rynku usług finansowych. Wręczono Złote i Szmaragdowe Odznaczenia za "zasługi dla Polskiej Bankowości Spółdzielczej" oraz Odznakę Honorową Związku Banków Polskich - najstarsze wyróżnienie przyznawane za szczególne zasługi dla rozwoju polskiej bankowości.

Źródło: www.bsjastrzebie.pl

Udostępnij artykuł: