Zebranie Przedstawicieli już za nami

Bankowość

16 maja 2014 roku w ośrodku Malmi w Pile odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Koronowie.

Zebranie Przedstawicieli jest najwyższym organem banku spółdzielczego i jest odpowiedzialne za wybór Członków Rady Nadzorczej. Na kolejną 4 letnią kadencję Członków Rady wybrano spośród kandydatów, których wybór został dokonany na Zebraniach Grup Członkowskich w marcu 2014 roku.

Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności Banku za 2013 rok, w tym sprawozdanie finansowe odebrane przez biegłego rewidenta oraz kierunki działania na 2014 rok.

W ramach atrakcji Przedstawiciele po zebraniu udali się do pobliskiej kopalni “Montanii”.

Źródło: Bank Spółdzielczy w Koronowie

Udostępnij artykuł: