Zebranie Przedstawicieli Nadsańskiego Banku Spółdzielczego. Określono kierunki rozwoju działalności na 2019 r.

Bankowość spółdzielcza

Zebranie Przedstawicieli SANBanku
Zebranie Przedstawicieli Fot. SANBank Nadsański Bank Spółdzielczy

29 kwietnia 2019 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli, na którym podsumowano działalność Banku w 2018 roku oraz uchwalono kierunki rozwoju działalności na rok bieżący.

Przyjęto między innymi uchwałę w sprawie podziału nadwyżki bilansowej oraz uchwałę dotyczącą kierunków rozwoju działalności banku na 2019 rok #SANBank

W posiedzeniu uczestniczyło 37 delegatów, Członkowie Rady Nadzorczej  oraz zaproszeni goście.

W trakcie obrad Zebranie Przedstawicieli zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe, jak również udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku.

Uchwała ws. podziału nadwyżki bilansowej 

Wśród szeregu podjętych uchwał przyjęto między innymi uchwałę w sprawie podziału nadwyżki bilansowej oraz uchwałę dotyczącą kierunków rozwoju działalności banku na 2019 rok.

Rada Nadzorcza oraz Zarząd Banku dziękują wszystkim delegatom za przybycie na Zebranie Przedstawicieli, a klientom i udziałowcom za zaufanie i dotychczasową współpracę.

 

Udostępnij artykuł: