Zebranie Przedstawicieli SBR Bank

Bankowość

W Szepietowie odbyło się Zebranie Przedstawicieli SBR Bank. Zatwierdziło ono sprawozdanie z działalności banku za miniony rok oraz udzieliło absolutorium Zarządowi.

W Szepietowie odbyło się Zebranie Przedstawicieli SBR Bank. Zatwierdziło ono sprawozdanie z działalności banku za miniony rok oraz udzieliło absolutorium Zarządowi.

Coroczne Zebranie Przedstawicieli  to najwyższy i najważniejszy organ Spółdzielczego Banku Rozwoju z siedzibą główną w Szepietowie. 23 kwietnia 2014 roku delegaci zgormadzeni na Zebraniu Przedstawicieli  zapoznali się m.in. ze sprawozdaniem Zarządu     z działalności banku za ubiegły rok.

SBR Bank zajmuje 12 miejsce pod względem sumy bilansowej (637 mln zł) w Grupie BPS, zrzeszającej  364 banki na terenie całej Polski. SBR Bank plasuje się na pierwszym  miejscu wśród banków spółdzielczych w województwie podlaskim pod względem sumy bilansowej, ilości placówek bankowych (aktualnie jest ich 20) i liczby bankomatów własnych (24 sztuki).

Obradujące w Szepietowie Zebranie Przedstawicieli SBR Banku zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013 rok oraz sprawozdanie finansowe. Delegaci udzielili Zarządowi absolutorium.  Zatwierdzono także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz dokonano wyboru nowej RN - w jej składzie zmianie uległa jedna osoba.

SBR Bank aktywnie angażuje się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Jako jedyny bank spółdzielczy z regionu podlaskiego  realizuje "Program  edukacji ekonomicznej młodzieży szkół gimnazjalnych  z terenów wiejskich"  organizowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. W ramach programu młodzież szkolna uczestniczy m.in.
w specyficznych lekcjach  przedsiębiorczości organizowanych na terenie placówek SBR Banku. Spółdzielczy Bank Rozwoju jest również mecenasem wiedzy w kampanii społecznej pod nazwą "Czytam więc wiem", promującej czytelnictwo oraz integrację środowiska oświaty i uczniów województwa podlaskiego. SBR Bank wspiera również lokalne inicjatywy takie jak: dożynki gminne, festyny ludowe, zawody sportowe, targi i wystawy rolnicze
i inne. Udziela się również charytatywnie wspierając m.in. Fundację "Pomóż Im".

Źródło: SBR Bank

Udostępnij artykuł: