Zedler Feliks

Z

Feliks Zedler - wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, wcześniej na Wydziale Prawa i Administracji UAM, członek Europejskiego Stowarzyszenia Prawników Prawa Upadłościowego, członek Komisji ds. Reformy Prawa Cywilnego i Komisji Kodyfi kacyjnej Prawa Cywilnego, kierownik zespołu ds. reformy prawa upadłościowego

Feliks Zedler - wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, wcześniej na Wydziale Prawa i Administracji UAM, członek Europejskiego Stowarzyszenia Prawników Prawa Upadłościowego, członek Komisji ds. Reformy Prawa Cywilnego i Komisji Kodyfi kacyjnej Prawa Cywilnego, kierownik zespołu ds. reformy prawa upadłościowego

 

Udostępnij artykuł: