Żelazna Anna

Z

Anna Żelazna - dyrektor Biura Integracji Europejskiej w BPS S.A., współtwórca oraz inicjator powstania Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy ZBP.

Anna Żelazna - dyrektor Biura Integracji Europejskiej w BPS S.A., współtwórca oraz inicjator powstania Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy ZBP.

 

Udostępnij artykuł: