Zewnętrzne źródła finansowania – z jakich produktów najczęściej korzystają przedsiębiorcy?

Finanse i gospodarka

Kredyt gotówkowy i leasing to wciąż najbardziej popularne produkty finansowe z jakich korzystają przedsiębiorcy. Jak wynika z najnowszego badania Rzetelnej Firmy przeprowadzonego wśród 1037 właścicieli firm, z kredytu dla przedsiębiorców korzysta 35 proc. ankietowanych, natomiast leasing cieszy się popularnością 29 proc. prowadzących własny biznes.

Kredyt gotówkowy i leasing to wciąż najbardziej popularne produkty finansowe z jakich korzystają przedsiębiorcy. Jak wynika z najnowszego badania Rzetelnej Firmy przeprowadzonego wśród 1037 właścicieli firm, z kredytu dla przedsiębiorców korzysta 35 proc. ankietowanych, natomiast leasing cieszy się popularnością 29 proc. prowadzących własny biznes.

Na wykorzystanie pozostałych źródeł finansowania decydują się jedynie nieliczne przedsiębiorstwa: faktoring (3 proc.), gwarancje bankowe, weksle, europejskie fundusze pomocowe (po 2 proc.). Aż 27 proc. prowadzących własny biznes nie korzysta z żadnych zewnętrznych źródeł finansowania.

Warto sobie zadać pytanie, co jest tego przyczyną? Niewątpliwie jedną z nich może być niewystarczający stan wiedzy finansowej przedsiębiorców na temat sposobów zewnętrznego finansowania planowanych inwestycji, wpływających na rozwój firmy. Znajomość podstawowych produktów finansowych i umiejętne ich wykorzystywanie, to jeden z kluczy do sukcesu przedsiębiorstwa.

Z badań Rzetelnej Firmy wynika, że polscy przedsiębiorcy nie inwestują w akcje czy obligacje, z jednej strony z braku pieniędzy bądź takiej potrzeby, z drugiej jednak właśnie z braku odpowiedniej wiedzy na temat racjonalnych przyczyn, jakie mogą wpłynąć na powodzenie planowanej inwestycji. Niemniej jednak awersję przedsiębiorców do korzystania z zewnętrznego finansowania można potraktować jako pozytywne zjawisko w dobie spowolnienia gospodarczego. Przedsiębiorcy nie muszą bowiem obawiać się dodatkowych zobowiązań finansowych - a jak wskazują wyniki badania Rzetelnej Firmy, blisko 93 proc. przedsiębiorców bieżący kapitał firmy finansuje z własnych środków.

Mając jednak na uwadze niewystarczającą wiedzę na temat sposobów pozyskiwania alternatywnych środków dla firmy, niepokoić może fakt, czym w pierwszej kolejności kierują się przedsiębiorcy decydując się na formę i rodzaj takiego zewnętrznego "zastrzyku gotówki".

Nie ulega wątpliwości, że odpowiednie dofinansowanie wpływa na rozwój przedsiębiorstwa i często też stanowi o jego "być albo nie być" na rynku. Oczywiście, jeśli przedsiębiorca jest w stanie z własnych środków zapewnić płynność finansową firmy, może to tylko cieszyć. Warto jednak w poszukiwaniu środków na finansowanie działalności firmy, wziąć także pod uwagę inne dostępne źródła pozyskania kapitału, nie tylko te oferowane przez banki i instytucje finansowe, ale również te, jakie co roku przydzielają odpowiednie instytucje państwowe z dotacji unijnych.

Waldemar Sokołowski
Prezes Rzetelnej Firmy

Udostępnij artykuł: