Zgoda czeskich władz nadzorczych na otwarcie PKO Bank Polski, Czech Branch

Z rynku

Ostatnim formalnym krokiem na drodze do rozpoczęcia działalności przez oddział PKO Banku Polskiego w Pradze jest wpis do czeskiego rejestru handlowego. Równocześnie prowadzone będą spotkania z klientami, którzy są zainteresowani obsługą przez oddział PKO w Czechach.

Ostatnim formalnym krokiem na drodze do rozpoczęcia działalności przez oddział PKO Banku Polskiego w Pradze jest wpis do czeskiego rejestru handlowego. Równocześnie prowadzone będą spotkania z klientami, którzy są zainteresowani obsługą przez oddział PKO w Czechach.

– Ważnym elementem rozwoju Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego jest ekspansja zagraniczna, która służyć będzie szybszemu umiędzynarodowieniu polskiej gospodarki. Współpraca polskich firm działających za granicą, z rodzimym bankiem, stwarza korzystne warunki dla prowadzenia ekspansji. Polski bank lepiej rozumie potrzeby krajowych firm i zna specyfikę poszczególnych przedsiębiorstw, dlatego może lepiej dopasować ofertę do ich potrzeb – mówi Maks Kraczkowski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Oddział dla klientów korporacyjnych

Zlokalizowana w Czechach placówka Banku będzie działała pod nazwą PKO Bank Polski, Czech Branch. Jej start planowany jest na pierwszą połowę 2017 r. Działalność oddziału będzie koncentrowała się na obsłudze klientów korporacyjnych, czyli będzie analogiczna do działalności oddziału korporacyjnego PKO Banku Polskiego we Frankfurcie (otwartego w grudniu 2015 roku). Zbliżona będzie także oferta oddziału. Wśród nich znajdą się m.in.: bankowość transakcyjna (w tym międzynarodowy cash pooling), bankowość elektroniczna, trade finance czy kredyty korporacyjne. Bank chce także za pośrednictwem oddziału w Pradze pozyskiwać klientów z grona czeskich firm prowadzących interesy w Polsce.

Czechy – jeden z najważniejszych partnerów gospodarczych polskich firm

Klienci Banku to przedsiębiorstwa działające na wielu światowych rynkach bądź firmy, które mają aspiracje do rozwoju działalności na rynkach zagranicznych. Czechy są jednym z najważniejszych rynków dla klientów korporacyjnych Banku, stąd decyzja o ulokowaniu drugiego już oddziału (po otwartym w grudniu ub. roku oddziału we Frankfurcie nad Menem) w Czechach. Czechy zajmują piąte miejsce pod względem obrotów handlowych polskich firm (po Niemczech, Rosji, Chinach i Włochach), są drugim największym odbiorcą polskich towarów i zajmują 7 miejsce w polskim imporcie. Eksport polskich firm do Czech z roku na rok dynamicznie zwiększa się. W 2015 r. jego wartość wyniosła 11,8 mld euro, i była o 10% wyższa niż w 2014 r. Korzystne są także perspektywy dla inwestycji bezpośrednich polskich firm w Czechach. W 2015 r. wynosiły one niemal 1,5 mld euro, do 2020 r. ich poziom powinien zbliżyć się do 1,7 mld euro. Rocznie w Czechach powstaje ponad 300 spółek z udziałem kapitału polskiego na poziomie ponad 25%.

PKO Bank Polski kontynuuje wspieranie ekspansji zagranicznej polskich firm

Uruchomienie placówki korporacyjnej PKO Banku Polskiego w Czechach jest elementem strategii ekspansji międzynarodowej Banku zakładającej podążanie za klientami. Równolegle rozwijana jest oferta finansowania handlu międzynarodowego na odległych rynkach. Bank współpracuje z kilkudziesięcioma bankami korespondentami w Chinach oraz w innych krajach na Dalekim Wschodzie. Współpracuje m.in. z bankami japońskimi, jest aktywny w Korei Południowej, w Australii i na Antypodach. PKO Bank Polski wzmacnia swój potencjał do wzajemnych rozliczeń także regionie Zatoki Perskiej. Bank jest partnerem strategicznym Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju w zakresie udostępniania oferty wsparcia dla eksportu. Wartość wsparcia oferowanego przez PFR w ramach Programu Ekspansji Międzynarodowej Polskich Przedsiębiorstw może wynieść łącznie nawet 60 mld zł, operacyjne zarządzanie produktami finansowymi i doradczymi będzie sprawował PFR, natomiast PKO Bank Polski Bank będzie odpowiedzialny za dystrybucję produktów.

Magdalena Maśluch

Udostępnij artykuł: