Zgoda KNF dla Prezesa Zdzisława Kupczyka i Wiceprezesa Artura Adamczyka

Bankowość

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. informuje, że na 248. posiedzeniu, które odbyło się 27 stycznia 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Pana Zdzisława Kupczyka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku BPS oraz Pana Artura Adamczyka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem w Banku.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. informuje, że na 248. posiedzeniu, które odbyło się 27 stycznia 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Pana Zdzisława Kupczyka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku BPS oraz Pana Artura Adamczyka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem w Banku.

kupczyk.zdzislaw.04.178x180Zdzisław Kupczyk wywodzi się z sektora bankowości spółdzielczej. W Banku BPS pracuje od momentu jego powstania, czyli od 2002 roku, początkowo jako Dyrektor Oddziału w Sieradzu, następnie przez 10 lat jako Dyrektor warszawskiego Oddziału Regionalnego. Wcześniej pełnił funkcję Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Warcie. Od 27 marca 2013 roku Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości, od 24 marca 2014 roku p.o. Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości. Przed rozpoczęciem kariery w bankowości, piastował stanowiska w administracji państwowej i gospodarczej, od 1980 roku zawsze na stanowiskach kierowniczych. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowości we Wrocławiu oraz na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, z zakresu "Zarządzania nowoczesnym bankiem". Jest także absolwentem studiów podyplomowych w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, w obszarze "Zarządzanie w gospodarce".

adamczyk.artur.04.195x180Artur Adamczyk w Banku BPS pracuje od 2007 roku odpowiadając za obszar ryzyka finansowego początkowo jako Naczelnik Wydziału Ryzyka Finansowego, a następnie Dyrektor Departamentu Ryzyka Finansowego i Operacyjnego. Z sektorem finansowym związany jest od 1997 roku. Poprzednio sprawował funkcje menadżerskie w Invest-Bank S.A. jako Naczelnik Wydziału Planowania i Kontrolingu oraz w PolCard S.A. jako Zastępca Kierownika Zespołu Finansów. Posiada doświadczenie w księgowości uzyskane w trakcie pełnienia funkcji Głównego Księgowego w E-Telbank Sp. z o. o., ugruntowane posiadanym certyfikatem Ministerstwa Finansów. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie ze specjalizacją finanse przedsiębiorstw.

Źródło: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

 

Udostępnij artykuł: