Zgoda KNF na połączenie Banku Spółdzielczego w Kłobucku z Bankiem Spółdzielczym w Popowie

Bankowość spółdzielcza

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zezwoliła na połączenie: Banku Spółdzielczego w Kłobucku (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Popowie z/s w Zawadach (bank przejmowany), informuje KNF o swojej decyzji podjętej 29 października 2021 roku.

Szyld Komisji Nadzoru Finansowego
Fot. KNF

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zezwoliła na połączenie: Banku Spółdzielczego w Kłobucku (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Popowie z/s w Zawadach (bank przejmowany), informuje KNF o swojej decyzji podjętej 29 października 2021 roku.

Połączenie odbywa się za zgodą i porozumieniem banków, po wcześniejszych ustaleniach i podjęciu stosownych uchwał przez ich organy statutowe.

„Bank Spółdzielczy w Kłobucku oraz Bank Spółdzielczy w Popowie z siedzibą w Zawadach postanowiły połączyć siły, tworząc jednolity prężny podmiot finansowy. Odpowiednie Uchwały, potwierdzające połączenie, zostały już podjęte przez udziałowców obydwu Banków. Połączenie zostało zaplanowane na dzień 31.10.2021r.” - czytamy na stronach banku w Kłobucku.

Bank w swoim komunikacie pisze m.in.: „Ta strategiczna decyzja sprawi, iż stworzony zostanie solidny i o większych możliwościach działania Bank Spółdzielczy w Kłobucku. Gwarantuje to potencjał posiadany przez obydwa Banki. Fachowa kadra, interesujący pakiet oferowanych usług i produktów oraz zastosowane innowacyjne rozwiązania techniczne zapewnią, że na lokalnym rynku bankowym, Bank będzie mógł efektywniej wykonywać swoją działalność, do czego przyczyni się również zwiększenie liczby placówek.”

Historia banków

Początki Banku Spółdzielczego w Kłobucku sięgają roku 1911- powstało wówczas Towarzystwo Pożyczkowo- Oszczędnościowe z siedzibą w Kłobucku. Zadaniem Towarzystwa było udzielanie kredytów, obrót ziemią, organizowanie zaopatrzenia i zbytu dla mieszkańców Kłobucka i 23 okolicznych wsi.

W roku 1960 Bank przyjął aktualną nazwę „Bank Spółdzielczy w Kłobucku” W 1990 roku wraz z innymi bankami przystąpił do Małopolskiego Banku Regionalnego w Krakowie, w 1996 roku przejął Bank Spółdzielczy w Pankach, tworząc tam swój Oddział. Obecnie Bank Spółdzielczy w Kłobucku zrzeszony jest z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

Bank Spółdzielczy w Popowie z/s w Zawadach powstał w dniu 6 maja 1973 roku na bazie: Punktu kasowego Banku Spółdzielczego w Miedźnie, Filli Banku Spółdzielczego w Miedźnie, Oddziału Banku Spółdzielczego w Miedźnie.

Udostępnij artykuł: