Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego dla Sławomira Lachowskiego

Kadry

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu 22 lipca 2014 roku wyraziła zgodę na powołanie Sławomira Lachowskiego na prezesa zarządu FM Banku PBP S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu 22 lipca 2014 roku wyraziła zgodę na powołanie Sławomira Lachowskiego na prezesa zarządu FM Banku PBP S.A.

Rada Nadzorcza Banku z satysfakcją przyjęła decyzję Komisji Nadzoru Finansowego.

Sławomir Lachowski jest twórcą mBanku - pierwszego wirtualnego banku w Polsce i Europie środkowowschodniej oraz MultiBanku - nowoczesnego banku dla wymagających klientów indywidualnych i przedsiębiorców, banków detalicznych w grupie BRE (obecnie mBank). Z BRE Bankiem był związany blisko osiem lat, od listopada 2004 roku do marca 2008 roku zajmował stanowisko prezesa zarządu BRE Banku.

Wcześniej, od sierpnia 1998 roku do maja 2000 roku, był wiceprezesem PKO BP, odpowiadał za nadzór nad pionem bankowości detalicznej, korporacyjnej, inwestycyjnej, rynku mieszkaniowego, a także za marketing i sprzedaż.

Pracę w bankowości rozpoczął w 1993 roku w Powszechnym Banku Gospodarczym S.A. w Łodzi, który wchodził w skład grupy bankowej Pekao SA. Sławomir Lachowski do kwietnia 1998 roku był w zarządzie PBG. W latach 1993-1994 był członkiem zarządu banku i nadzorował Departament Kredytów Trudnych oraz był dyrektorem banku odpowiedzialnym za działalność Departamentu Restrukturyzacji, Departamentu Windykacji oraz Departamentu Bankowości Inwestycyjnej. W latach 1994-1996 był wiceprezesem zarządu Powszechnego Banku Gospodarczego S.A. odpowiedzialnym za strategie restrukturyzacji banku, rozwój nowych obszarów działalności, w tym bankowości inwestycyjnej, project finance i inwestycji kapitałowych banku. W latach 1996-1998 był wiceprezesem i pierwszym zastępcą prezesa, nadzorował działalność operacyjną banku w zakresie bankowości przedsiębiorstw, bankowości detalicznej, bankowości inwestycyjnej oraz inwestycji kapitałowych banku. Był autorem koncepcji budowy Grupy kapitałowej PBG S.A.

W latach 1983 - 1991 Sławomir Lachowski był pracownikiem Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Brał udział w pracach zespołu, który pod kierownictwem Leszka Balcerowicza pracował nad założeniami transformacji gospodarki centralnie planowanej w gospodarkę rynkową. Sławomir Lachowski posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. Ukończył z wyróżnieniem studia ekonomiczne w Szkole Głównej Planowania i Statystyki na wydziale Handlu Zagranicznego.

Ukończył również studia podyplomowe w zakresie makroekonomii na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji oraz na Uniwersytecie w Zurychu.

Sławomir Lachowski został odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia w dziedzinie bankowości.

Źródło: FM Bank PBP S.A.

Udostępnij artykuł: