Zgodność z SEPA w produktach Exact Software – ważny krok w kierunku łatwiejszych procedur finansowych

Finanse i gospodarka

System Single Euro Payments Area (SEPA) ma na celu stworzenie wspólnego obszaru, w ramach którego Europejczycy mogą dokonywać bezgotówkowych transakcji według uniwersalnych regulacji. Celem projektu jest ułatwienie, przyśpieszenie i zmniejszenie kosztów dokonywania płatności w euro.

System Single Euro Payments Area (SEPA) ma na celu stworzenie wspólnego obszaru, w ramach którego Europejczycy mogą dokonywać bezgotówkowych transakcji według uniwersalnych regulacji. Celem projektu jest ułatwienie, przyśpieszenie i zmniejszenie kosztów dokonywania płatności w euro.

Na fali tych zmian, Exact Software stworzył aktualizację dla swojego produktu Exact Globe Next, która umożliwia zorganizowanie wszystkich procesów biznesowych na jednej platformie oraz konsolidację strumieni informacyjnych w celu zwiększenia wydajności. Wspólne działanie w obliczu wyzwań stawianych przez liczne procedury finansowe, jest więc logicznym krokiem ku dostarczeniu obywatelom Europy produktu, który ułatwi ich codzienne pracę związaną z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Poprzez aktualizację produktów, firma Exact Software umożliwia klientom m.in.: przejście do europejskiego systemu polecenia przelewu i zapłaty.

Wspólne formaty i procedury przetwarzania to nie jedyne co oferuje SEPA. Autorzy projektu podkreślą, że jego celem jest nie tylko zwiększenie wydajności przetwarzania płatności w euro pomiędzy różnymi krajami - to także projekt, który ma na celu harmonizację i restrukturyzację całego systemu płatności w Europie. Wprowadzenie jednolitych infrastruktur i standardów technicznych uprości krajowe instrumenty płatnicze. Zastąpią one przestarzałe i zawiłe krajowe praktyki, co będzie niewątpliwą korzyścią zarówno dla przedsiębiorców, administracji jak i użytkowników usług bankowych.

Polska jest jednym z krajów objętych działaniami SEPA i także tutaj dokonuje się postęp w dziedzinie przystosowywania systemu płatności do standardów europejskich.  uniwersalnego systemu korzysta coraz więcej polskich przedsiębiorców, którzy mają do niego ułatwiony dostęp za pomocą produktów Exact Software. Izabela Górecka-Olejniczak, Senior Business Consultant w Exact Software, wyjaśnia dlaczego firma zdecydowała się dostarczyć taką aktualizację produktu Exact Globe Next - "Projekt SEPA ma bardzo duże znaczenie dla europejskiego systemu płatności, który dzięki niemu może stać się dużo bardziej wydajny. Zależy nam na tym, aby jak najbardziej ułatwiać klientom prowadzenie swojej działalności - a ten system niewątpliwie się do tego przyczynia. Cieszymy się, że jesteśmy częścią tak ważnej dla naszego kontynentu inicjatywy i właśnie dlatego chcemy ułatwić bezproblemowe przejście i ciągłość w systemie płatności wszystkim zainteresowanym. Oprócz aktualizacji naszego oprogramowania, zapewniliśmy klientom szereg instrumentów takich jak praktyczne przewodniki czy pomoc techniczną w postaci zdalnych konsultacji lub dedykowanych wizyt konsultantów. Wszystkie te działania, mają pomóc w przygotowaniu się do sprawnego przejścia do systemu SEPA."

Exact Globe Next wraz z SEPA oferuje korzyści dla wielu podmiotów - banki, przedsiębiorców i zwykłych konsumentów. To także ułatwienie dla administracji i krok w postępującej integracji europejskiej. Usprawnienia systemu płatniczego wspierają partnerskie relacje między krajami uczestniczącymi w SEPA oraz wspomagają rozwój gospodarczy Starego Kontynentu.

Źródło: Exact Software Poland Sp. z o.o.

Udostępnij artykuł: