Zgranica: Cyfryzacja relacji bank – klient

BANK 2016/09

W tegorocznej konferencji "Digitalisation in Bank - Customer Relationship" uczestniczyli reprezentanci organizacji konsumenckich, kancelarii prawnych, środowiska naukowego, a także banków i instytucji finansowych aktywnych na rynku usług consumer finance

Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

Została ona zorganizowana w dniach 2-3 czerwca br. w Hamburgu przez European Coalition for Responsible Credit1. Jej tematyka objęła w zasadzie wszystkie kluczowe problemy regulacji rynku, dyskusję natomiast w znacznym stopniu zdominowało znaczenie problematyki cyfryzacji, zwłaszcza upowszechnienia internetu i usług mobilnych, dla usług finansowych, łącznie z doradztwem i pośrednictwem.

Tematy sformułowano następująco:

  1. W jaki sposób polityka i prawo mogą nadążać za złożonością rozwoju rynku finansowego?
  2. Cyfryzacja w relacjach z klientami.
  3. Fintech a ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: